Basalt stöttar Ängelholms kommun med sin totalförsvarsplanering

angelholms-stadshus

Eva Hamberg, senior konsult i krisberedskap och totalförsvar, på plats i Ängelholm.  

Basalt har genomfört ett arbete inom totalförsvar med Ängelholms kommun. Vi har bidragit med såväl utbildning av förtroendevalda politiker och tjänstepersoner i kommunen, som stöd med planering.

Kommunen har tagit berömvärt tidiga initiativ för att bilda sig en uppfattning om vad totalförsvarsbeslutet innebär för kommunen och skapat sig ett gott kunskaps- och arbetsläge inför framtiden, berömmer Anders Brännström, strategisk rådgivare på Basalt.

Basalts kompetens kompletterar Ängelholms kommuns egen kunskap och förmåga och de lokala förutsättningarna samt vägleda dem framåt under sin planeringsresa. Denna kombination tryggar för en säker och snabb väg till hög totalförsvarsförmåga, som enligt Riksdagens beslut ska ha uppnått delmålet 2025.

Vi tror att själva planeringen är nyckeln till framgång när det gäller att låsa upp komplexa uppgifter såsom totalförsvarsutmaningen. En god planering ökar kunskapen om vår egen organisations styrkor och svagheter och tar dessutom fram beslutsunderlag för beslut på kort och lång sikt, menar Mari Mikaelsson, krisberedskapssamordnare på Ängelholms kommun.

Är du intresserad av hur ni kan låsa upp era utmaningar kring totalförsvar genom en beprövad planeringsprocess är ni varmt välkomna att kontakta oss för ett första samtal.

Anders Brännström, strategisk rådgivare
Eva Hamberg, senior konsult