Propaganda, desinformation och spionage - del 2

Propaganda, desinformation och spionage - del 2

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Samhällsviktig verksamhet förbereder sig på ökad propaganda, desinformation och spionage!  ​

Det vi alla tror bara finns på film är en realitet och nu finns det svart på vitt. Propaganda och desinformation är ett reellt hot för drygt sju av tio samhällsviktiga verksamheter i Sverige. Och drygt sex av tio anser att spionage kommer sannolikt utgöra ett hot de kommande tre åren.

Propaganda, desinformation och spionage - del 2

Såväl rena felaktigheter som medveten desinformation och propaganda sprids i dag snabbt i sociala medier och andra forum framför allt på internet, men även i traditionella medier. Alla har vi tagit del av den desinformation som spridits av Donald Trump via hans favoritkanal Twitter, exempelvis angående ökad brottslighet p g a ökad invandring. Nu i Coronatider har olika uppfattningar angående Sveriges hantering varit ett hett ämne för ett antal olika länder och i flera medier.

I Sverige har vi en stark tilltro till samhällets institutioner och det är något posivt och viktigt att bevara. Här handlar det om att de samhällsviktiga verksamheterna skapar sig en god kunskap om hur man identifierar och bemöter propaganda och desinformation. För att kunna analysera och hantera desinformation krävs relevant kunskap för effektiv omvärldsbevakning, via traditionella och sociala medier. Det är viktigt att ha tillräcklig kompetens för att använda sociala medier för omvärldsbevakning och inte bara som kanal för egna budskap.

Inom Basalt AB har vi kompetens om hur man använder sig av och analyserar information från olika medier.

 

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.