SIS perspektivdag konferens

Nu kan du äntligen säkra din plats till SIS Perspektivdag – Sveriges största mötesplats för dig som arbetar med ledningssystem och verksamhetsutveckling.

Den 6 april kommer vår seniorkonsult Fredrik Pettersson att delta som talare på SIS konferens. Läs mer i nedanstående info ifrån SIS.

09:45 – 10:45   Integrering av riskhantering i kvalitets- och miljöledningssystem

Fler och fler företag och organisationer arbetar med att integrera/synkronisera olika ledningssystem in i ett verksamhetsledningssystem. Risker som verksamheter utsätts för hanteras i många ledningssystem så som ISO 9001 och ISO 14001. Tamro AB, som är Sveriges ledande distributör av läkemedel, har byggt ett integrerat QMS system som på ett praktiskt sätt hanterar risker. Föredraget kommer att redovisa och diskutera de möjligheter och fallgropar som Tamro AB har sett samt ge tips kring hur standarder kan användas för att praktiskt kunna integrera riskhantering i verksamhetens ledningssystem.

Fredrik Pettersson, Seniorkonsult, Basalt AB
Åsa Brümmer, Kvalitet-, Säkerhet- och Miljöchef, Tamro AB

Den 6 april samlas experter inom kvalité, miljö, arbetsmiljö och hållbarhet i SIS nya lokaler, SIS Conference Centre i Stockholm, för att berätta om de senaste trenderna inom förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. Talarna kommer att belysa hur företag kan utveckla sin samverkan med andra organisationer och om hur de genom kundkrav kan vässa hållbarhetsarbetet med affärsstrategisk nytta. Andra programpunkter kommer att åskådliggöra vikten av medarbetarnas engagemang för att göra en framgångsrik kvalitetsresa och hur väl utformade ledningssystem kan säkerställa en gemensam företagskultur.

Detta och ytterligare ämnen kommer att varvas i teori, i praktik och med många goda exempel. Missa inte detta tillfälle att uppdatera dig med de senaste metoderna och standarderna inom verksamhetsutveckling!