Samhällsviktig verksamhet attackeras svårt

Samhällsviktig verksamhet attackeras svårt

Cheferna upplever hopplöshet och vi svenskar har inte hela bilden. Kriminella krafter bankar på porten medan bakdörren dyrkas upp av främmande makt. Går det att stoppa hoten?

 Samhällsviktig verksamhet är organisationer som enligt MSB, är grundpelare för ett tryggt samhälle. Svenskt Säkerhetsindex – SSI – är den första publika analysen som ger svar på hur hoten mot samhällsviktig verksamhet utvecklas och vi på Basalt är stolta över vårt genuina intresse i att hålla vårt samhälle robust och säkert och det genomslag denna undersökning gett. Undersökningen Svenskt Säkerhetsindex som Basalt låtit utföra vände sig till 100 personer på ledande positioner vid samhällsviktiga företag och myndigheter.

Några av resultaten:

  • Sju av tio beslutsfattare (73%) upplever allvarliga hot mot verksamheten
  • Sex av tio beslutsfattare (63%) bedömer att hoten blir värre de närmaste tre åren
  • Tre av fyra beslutsfattare (74%) anser sig inte kunna hantera situationen

Nicklas Haglund, VD på Basalt AB, berättar att ingen tidigare visat exakt hur allvarlig situationen faktiskt är för samhällsviktig verksamhet. Nu finns fakta, fortsätter han. Nicklas, med förflutet från Försvarsmakten, anser att det är viktigt att allmänheten får kunskap om allvaret i situationen. Det rapporteras i media om enskilda allvarliga händelser men under ytan är det värre än vad vi svenskar har vetskap om. Cheferna inom Samhällsviktig verksamhet har i undersökningen öppet och ärligt delat med sig av sin verklighet.

Samhällsviktig verksamhet attackeras svårt

Det ’andra laget’ är snabbare på att utveckla system och tekniker för att attackera. Det finns många incitament för att vara ’bad guy’. Givetvis vill vi undvika läckage, men våra motståndare ligger steget före.”                                                           

Hög chef, Samhällsviktig verksamhet

Ett säkert och robust samhälle kommer inte gratis, därför är det viktigt att ge beslutsfattare underlag som kan användas för en långsiktig planering, säger Nicklas Haglund. Det underlaget har vi fått och delar med oss av genom seminarier och exklusiva rundabordssamtal som vi kommer att genomföra under första halvåret 2021.

ulha_web_basalt

Skribent