Samarbete är vägen framåt
i en otrygg värld

Samarbete är vägen framåt | Basalt

I den otrygga värld som vi nu alla lever i, är det viktigt att vi enhälligt inser att vi måste satsa på totalförsvaret. Och att vi måste göra det nu!

För att ett samhälle ska kunna hantera ett fullskaligt krig, som i Ukrainas fall, krävs att civilt och militärt försvar agerar tillsammans. Här är det viktigt att ansvariga myndigheter agerar samordnat och visar medborgarna att de förstår allvaret i situationen och inser vikten av att agera gemensamt.

Kommuner och regioner har en central roll kopplat till medborgarnas välmående, såväl i normala förhållanden,i kris och vid höjd beredskap och krig. Sett ur detta perspektiv och de ökade förväntningarna på kommuner och regioner finns ett stort behov av ytterligare stöd i deras arbete med totalförsvar. Kommuner och regioner utgör ett grundfundament för hur det civila samhället kommer att stå emot påfrestningar.

Säkerställ att samhället fortsätter fungera

En god planering för personalförsörjning och försörjningsberedskap är områden som kommer att vara ytterst viktiga för att hålla ”hjulen” i gång om vi skulle hamna i höjd beredskap och krig. Samhället måste fortsätta att fungera, vi behöver kunna gå till våra arbeten, barnen behöver gå till skolan och barnomsorgen måste fungera för alla föräldrar som jobbar. För samtliga samhällsviktiga aktörer kommer detta att ställa stora krav på analyser, planering, prioritering och genomförande.

Vi måste ha en god ledningsförmåga och en god kännedom om vilka som behöver samverka för att uppnå bästa möjliga resultat i vår strävan att skapa motståndskraft. 

Ska vi gnälla eller kavla upp ärmarna?

Jag läste nyligen en ledare i DN med rubriken ”Till och med MSB saknar krisinsikt”, en artikel som ägnar sig att peka på allt som vi har gjort fel. Vart kommer vi med det? I efterhand var det förstås dumt att vi gjorde oss av med beredskapslagren och det är otillfredsställande att vi har en otydlighet i ansvarsfördelning i vår myndighetsstruktur.  Men MSB fanns inte ens som organisation vid den tidpunkten…

Börja samordna pressträffar

Det är kanske mer relevant att ställa oss frågan vad gör för att eliminera eller överbrygga dessa brister och att vi måste agera NU! Låt oss ägna vår dyrbara lilla tid och våra skattemedel till konstruktiva beslut och produktiva lösningar. Låt oss gemensamt använda våra kloka huvuden till något som för oss framåt. Som någon klok människa tidigare har sagt ”det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke”, vi måste alla skjuta på.

En första mycket enkel åtgärd för att manifestera totalförsvaret för medborgarna vore att genomföra gemensamma pressträffar, i stället för MSB på onsdagarna och Försvarsmakten på torsdagarna.

Vi kan bättre!

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.