Röda Hattar i Finländska Moln

Red Hat anordnar emellanåt workshops för sina partners. I slutet av november anordnade de en tre dagar lång Cloud Infrastructure Architecture Workshop i Helsingfors. Denna workshop hade fokus på Red Hats produkter inom molnet och hur man som partner kan använda dessa produkter för att lösa sina kunders behov. Basalt åkte dit för att ta pulsen på det senaste inom cloud och Red Hats produktportfölj.

Upplägget för denna workshop var att dels gå igenom de produkter som Red Hat har riktade mot molnet. Därefter arbetade deltagarna gruppvis med att ta fram lösningsförslag utifrån ett antal kundscenarion som var tagna från verkligheten. Bland annat fick vi föreslå en virtualiseringslösning och en lagringslösning för företaget som designar och animerar drakarna i Game of Thrones. Denna typ av verklighetsförankring var mycket uppskattad av deltagarna och många lärdomar kan dras från att se hur övriga partners tänker och resonerar kring lösningar åt sina kunder.

Röda Hattar i Finländska Moln

Dag 1 – Virtualisering

Den första dagen ägnades åt virtualisering där deltagarna fick lära sig mer om Red Hat Virtualization och Red Hat OpenStack. De flesta deltagare hade erfarenhet av båda men det var väldigt tydligt att RHV användes mer än OpenStack. De flesta, inklusive Red Hat själva, var överens om att OpenStack gör sig bäst i större miljöer med några hundra noder. Detta står i kontrast mot vad som togs upp under OpenStack Summit tidigare i år och vi på Basalt är därför avvaktande med att fastslå att RHV är ett självklart val för mindre miljöer.

Dag 2 – Orkestrering

Den andra dagen låg fokus på automation och orkestrering och produkterna som det fokuserades mest på var Ansible med Ansible Tower, och CloudForms. Den sistnämnda beskriver Red Hat själva som en av deras mest kraftfullaste, men också komplexa, produkter. För att sätta upp den här på ett så bra sätt som möjligt kräver djupa kunskaper och mycket erfarenhet. Här tror vi på Basalt att vi med vårt fokus på enkel och automatiserad driftsättning kan stötta kunder att ta del av det CloudForms har att erbjuda på ett lättillgängligt sätt. Då alla våra produkter använder Ansible så är även Ansible Tower ett självklart verktyg för att underlätta driftsättning och hantering av vår produktflora.

Dag 3 – Lagring

Den sista dagen ägnades åt lagring med Red Hat Gluster och Red Hat Ceph. Även här noterade vi en stor uppslutning bakom Gluster medan Ceph endast används i större miljöer och isåfall på dedikerad hårdvara. Detta eftersom Cephs prestandakrav gör att det inte lämpar sig för att köra på en hyperconverged lösning. Red Hat rekommenderar även Gluster mot sitt OpenShift som en lagring för container-baserade plattformar. Vi på Basalt har också känt av att Ceph har en högre tröskel. Det krävs mycket arbete för att optimera det och det är för oss inte självklart att det är den bästa lösningen, ens i OpenStack (även om OpenStacks community verkar älska Ceph). Vi kommer att fortsätta att utvärdera båda dessa lagringslösningar för våra produkter.

Till sist kan också nämnas att Facebook verkar ha lagt beslag på Red Hats anställda som jobbade med Btrfs och dessa utvecklare har nu slutat att ta emot ändringsförslag. Detta bådar inte gott för projektet och är anledningen till att Red Hat tagit bort det från preview i RHEL 7.4, något som aldrig hänt tidigare. Vi på Basalt har även tittat på Btrfs som en lagringslösning för containers och detta kommer att få oss att tänka till ett extra varv.

Sammanfattning

På det hela var det en mycket lyckad workshop och vi på Basalt har blivit rikare på erfarenheter och kunskaper. Framförallt var det nyttigt att träffa andra partners och se hur de tänker och jobbar mot sina kunder, och kunna dra nytta av de erfarenheter och lärdomar de har. Vi fick också djupare kunskap om Red Hats produkter och på vissa punkter stärktes vår övertygelse om att vi gjort rätt teknikval i våra produkter, och i andra fall har vi fått anledning att tänka till en extra gång för att säkerställa att vi fortsätter att bygga produkter som levererar bästa möjliga kundnytta och hög säkerhet, samtidigt som de är enkla och billiga att förvalta.

christoffer_brodd_jpg

Skribent

Christoffer är en certifierad specialist inom Linux med en masterexamen inom IT-säkerhet och Artificiell Intelligens. Han skriver oftast om sin erfarenhet inom Red Hat, DevOps och container-teknologi.