Propaganda, desinformation och spionage - del 1

Propaganda, desinformation och spionage - del 1

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Samhällsviktig verksamhet förbereder sig på ökad propaganda, desinformation och spionage!  ​

Det vi alla tror bara finns på film är en realitet och nu finns det svart på vitt. Propaganda och desinformation är ett reellt hot för drygt sju av tio samhällsviktiga verksamheter i Sverige. Och drygt sex av tio anser att spionage kommer att utgöra ett sannolikt hot de kommande tre åren.

I händelse av inträffade kriser är det särskilt viktigt att de närmast involverade delar information via pålitliga kanaler och på så sätt skapar trovärdiga lägesbilder, för att därefter gemensamt gå ut med faktabaserad information till allmänheten, som motvikt till eventuell desinformation.

Propaganda, desinformation och spionage - del 1

Viktiga frågor i analyserandet av en situation och händelseutveckling är följande:

  • Vem skriver/sprider desinformationen?
  • Var kommer den ifrån? Vilken är originalkällan?
  • Vilka kanaler sprids den i? Var och hur sprids den?

Det är viktigt att poängtera att för att få ut rätt information så krävs att det sker utbildningsinsatser inte bara inom att skriva för händelsen viktig information, utan också hur man upptäcker och identifierar falsk information och propaganda. För att därigenom se till att rätt information kommer ut vid rätt tillfälle i syfte att minimera risken för desinformation.

Det händer allt oftare att Sverige som nation blir utsatt för riktade desinformationsinsatser eller ”drev” i sociala medier. Det är viktigt att vi både uppmärksammar detta och drar lärdom av händelserna för att kunna vidta lämpliga åtgärder i varje enskild situation.

Basalt AB har en bred erfarenhet arbete med lägesbilder och kan stödja organisationer i arbetet med att skapa en struktur för lägesbildshantering. Vi kan även vara behjälplig i utformning av tekniska lösningar för att på ett säkert sätt dela information mellan viktiga samhällsaktörer.

 

eva_hamberg-108x142

Skribent

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.