Omvärldsanalys av IT-säkerhet

Allt viktigare med informationshantering och informationsskydd

För att kunna planera och vara förberedd på förändringar som kan ske, ibland väldigt snabbt på grund av externa händelser som påverkar verksamheten utifrån så behövs en bra överblick vilka tekniska möjligheter som existerar i nuläget och vilka funktioner eller åtgärder som man kan använda sig av.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt om man ser till vad just den egna organisationens behov är. Det är inte heller alla gånger så självklart att man vet vilka den egna organisationens behov faktiskt är. Då kan man även behöva hjälp att utreda vilka behov som faktiskt finns och därefter se till vilka lösningar som idag finns på marknaden.

För att kunna framtidssäkra sin IT-miljö så behöver man också tänka igenom vilken utveckling som man beräknar kommer att ske inom sin organisation både inom den tekniska utvecklingen men även den administrativa utvecklingen och hur man i framtiden skall kunna hantera hot, både yttre och inre i sin organisation.

Då gäller det till exempel att hitta olika säkerhetsmekanismer både i hårdvara och i mjukvara som är flexibla och anpassade för att kunna utvecklas. Många gånger har man hört om skräckexempel på företag som byggt in sig i ett hörn med utrustning som inte varit flexibel eller utvecklingsbar och därmed genereras istället säkerhetsrisker istället för att höja säkerheten.

Det finns många val och hänsyn som måste tas för att se till att behoven täcks. Det är inte alla som har möjlighet att övervaka vilka möjligheter som finns.

Därför erbjuder Basalt stöd med att genomföra omvärldsanalyser av IT-säkerhet som är anpassade för just ert behov. Basalt kan också komma med rekommendationer eller vara behjälplig vid upphandlingar av materiel för att guida er rätt och säkert.