Olof är vår Microsoft Certified Solution Expert

Vi gratulerar vår medarbetare Olof Nilsson som numera kan titulera sig Microsoft Certified Solution Expert i MCSE – Cloud Platform and Infrastructure.

dsf5748-1024x683

Certifieringen MCSE (Microsoft Certified Solution Expert) är en vidareutbildning och påbyggnad på MCSA (Microsoft Certified Solution Associate) och är reserverad för det fåtal som följt Microsoft certifieringsspår till den högsta nivån inom respektive spår.

En MCSE inom ”Cloud Platform and Infrastructure” validerar kunskap nödvändig för utveckling och drift av högeffektiva moderna datacenter och återspeglar expertis inom molnteknologier, identitetshantering, systemhantering, virtualisering, lagring och nätverk. Vidare är certifieringen en naturlig kvalificering för positioner som molnadministratör, molnarkitekt, datorsupportspecialist och informationssäkerhetsanalytiker.

Microsofts sammanfattning:

”This certification validates that you have the skills needed to run a highly efficient and modern data center, with expertise in cloud technologies, identity management, systems management, virtualization, storage and networking.”

“Earning an MCSE: Cloud Platform and Infrastructure certification qualifies you for such jobs as cloud administrator, cloud architect, computer support specialist, and information security analyst.”