Nya civilområden skapar förhoppningar

civilomraden-topp

Imorgon, den 1 oktober, inträder en ny myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap. Reformen syftar till att stärka landets motståndskraft under fredstida kriser, höjd beredskap och krig och innebär att vi får sex så kallade civilområden, inom vilka landets 21 länsstyrelser kommer att organiseras.

Vid regeringens pressträff den 18 maj 2022 uttryckte sig civilminister Ida Karkiainen så här:

”Den nya strukturen för krisberedskapen och det civila försvaret kommer att innebära en tydligare rollfördelning mellan aktörerna inom det civila försvaret och en bättre samordning. Detta borgar för ett effektivare samarbete och snabbare beslutsvägar”.

Civilområdena kommer att se ut enligt följande bild:

En samordnad planering

Vi som arbetar inom området totalförsvar välkomnar denna reform och har stora förväntningar på civilområdenas möjlighet att ta ett särskilt ansvar kopplat till samordning av myndigheters, kommuners, regioners och den privata sektorns planering i förhållande till totalförsvar.

Basalts erfarenhet är att det idag görs totalförsvarsplanering mer isolerat inom respektive organisation vilket i sig är viktigt, men för att stärka landets motståndskraft i fredstida kriser, höjd beredskap och krig krävs även någon form av samordnad planering.

Vi har i våra uppdrag kring totalförsvarsplanering upplevt vissa svårigheter att få en närmare dialog med och planeringsanvisningar från ansvariga myndigheter. Vår förväntan och förhoppning är att den nya strukturreformen ska råda bot på detta.

Basalt har hjälpt flera verksamheter med krisberedskap och totalförsvar. Om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig, är du varmt välkommen att kontakta mig.

eva_hamberg-108x142

Författare

  • Eva är seniorkonsult inom krisberedskap och totalförsvar.