tal-till-nationen-scaled

Torsdagen 24 februari nåddes vi av budskapet att krig har brutit ut i Europa. Vi kunde ta del av nyhetsrapporteringar som vi hoppades bara skulle finnas i historieböckerna.

Sverige har som nation följt den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa under de senaste åren och insett att läget ständigt har försämrats. Vissa åtgärder för att höja Sveriges försvarsförmåga har vidtagits.

I december 2020 beslutade Sveriges riksdag att ett totalförsvar ska byggas upp under åren 2021–2025. Den grundläggande slutsatsen i försvarsbeslutet är ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas”. På den slutsatsen byggs målsättningar och tillförsel av ytterligare ekonomiska resurser för att bygga Sveriges totalförsvar under de närmaste åren.

Tanken med att bygga upp totalförsvaret har minst två syften. Det första och grundläggande är att vi ska vidta sådana åtgärder att en potentiell angripare undviker att angripa oss, så kallad tröskeleffekt. Om detta misslyckas ska vi försvara Sverige, själva eller i samarbete med andra nationer och organisationer.

Den allvarligaste situationen sedan andra världskriget

Den senaste tidens säkerhetspolitiska händelseutveckling har tydliggjort allvaret i de bedömningar som gjordes och de beslut som Riksdagen fattade för drygt ett år sedan. Rysslands militära angrepp på Ukraina visar tydligt vilken värld vi lever i och vad vi behöver planera för.

Sveriges totalförsvar definieras som ”verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig”. Med definitionen följer att hela det svenska samhället har en roll i att bygga upp totalförsvaret: kommuner, regioner, myndigheter, näringslivet, ideella organisationer och även enskilda medborgare. Det är svårt att nämna någon aktör som inte har med Sveriges totalförsvar att göra.

Lär av misstagen från Covid 19

Slutsatsen är att det nu gäller att accelerera arbetet med uppbyggandet av Sveriges totalförsvar. Vi kommer alla ihåg hur fundamentalt dåligt förberedda vi som nation var på att hantera Covid 19. Nu kan vi faktiskt påverka att det inte blir lika illa när det gäller de säkerhetspolitiska utmaningarna.

Vi behöver komma ihåg att försvarsbeslutet inte angav någon tidsaspekt när det gäller bedömningen att ”ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Det innebär att bedömningen gäller från det att riksdagens beslut trädde i kraft. Det är i skrivandets stund ett år och 67 dagar sedan.

Är du intresserad av hur ni kan accelerera ert arbete med totalförsvar genom en beprövad planeringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss för ett första samtal.