Möt oss på Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplats samhällssäkerhet är ett forum med konferens och parallell utställning, där centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet får möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Jag och mina kollegor finns på plats och kommer att visa upp vilka verktyg vi kan bidra med för att skapa en bättre samverkan mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

massa-samsak-logga-hog-710x400px

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Näringslivets roll i totalförsvaret

Det är dags att upprätta ett totalt försvar av Sverige och återigen förbereda samhällsviktiga verksamheter inför tider av höjd beredskap. I ett dåtida totalförsvar var stora delar av denna verksamhet statligt ägd. Staten kunde även genom särskilda avtal prioritera produktion i utvalda k-företag. Idag har dessa avtal löpt ut och mycket av det statligt ägda har övergått till privata aktörer som inte sällan återfinns i multilaterala företagsstrukturer. Dessutom ställer ett allt mer beroende och sårbart samhälle idag till del andra krav på funktionalitet, inte minst kopplat till teknikutvecklingen.

  • Vilka är de samhällsviktiga verksamheterna i det nya totalförsvaret?
  • Vilka drivkrafter finns inom det privata näringslivet att möta totalförsvarets utmaningar?
  • Hur ska en framtida privat offentlig samverkan fungera?

Ta chansen att prata med mig eller någon av mina kollegor på mässan för samhällssäkerhet. Vi ser fram emot att träffa dig där!
Besök oss i monter E:14 samt kom och lyssna när jag berättar om vårt bidrag till näringslivets roll i totalförsvaret kl. 15.30-16.30 i sal M2!

Nicklas Haglund, VD Basalt AB