Mellan Covid 19 och kriget!

multiexposure background of china coronavirus COVID 19 infected blood sample in sample tube in hand of scientist in coronavirus covid 19 vaccine research laboratory with DNA strain

Vi har nu upplevt drygt ett halvt år med Covid-19. Vi har långt tid kvar innan vi kan förpassa den här pandemin till historieböckerna. Många stora och svåra situationer har hanterats av skickliga och målinriktade människor såväl i den offentliga som i den privata sektorn av samhället.

Förutom att hantera pandemin har individer och organisationer också utvecklat sin förmåga. Det understryker tesen att, utbildning och övningar i all ära, det är under skarpa insatser som man lär sig och utvecklas mest. Det gäller dels inom sjukvården där de som nu insjuknar kan ges en mer adekvat vård än de som insjuknade i början av pandemin. Dessutom möts vi av berättelser om kommuner, regioner och myndigheter som har förbättrat sin ledningsförmåga och uthållighet. Näringslivet har på många sätt anpassat sig till den rådande situationen.

it system

Mitt i detta möts vi av nyheten att Riksdagen i december ska fatta beslut om totalförsvarets utveckling under perioden 2021–2025. På ett mycket påtagligt sätt möts det långsiktiga och det kortsiktiga. Regeringen bedömer i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas och att förmågan i såväl det militära som det civila försvaret är otillräcklig. Den uppenbara slutsatsen är att vi behöver bygga upp totalförsvaret igen.

Det är ont om tid! De resurser som en potentiell angripare behöver för att angripa Sverige finns redan nu. Intentionen att angripa oss militärt kan bli verklighet på mycket kort tid. Under året som kommer gäller det för hela samhället att hantera alla uppgifter på ett balanserat sätt. Pandemin behöver hanteras samtidigt som den långsiktiga uppbyggnaden av totalförsvaret behöver fortsätta.

De vunna erfarenheterna under hanteringen av pandemin kan och bör användas när totalförsvaret ska byggas upp. Även om det är en stor skillnad mellan en pandemi och ett krig finns påtagliga likheter hur man bygger upp motståndskraft mot båda. En fråga som ofta har lyfts i pandemi-sammanhang är försörjningsberedskapen, vilken även kommer att bli en stor och komplicerad fråga i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Vi på Basalt lyfter ofta fram ledningsförmåga, nätverk och motståndskraft. Vi är beredda att hjälpa till med att bygga totalförsvarsförmåga ur krisberedskapsförmåga.

anders_brannstrom

Skribent