Med Basalt skapas rätt skyddsnivå

Nedanstående artikel publiceras idag i tidningen Veckans affärer. Vi är stolta över vår verksamhet och är jätteglada över vår publicitet!

uggla

Text & Foto: BASALT 

Basalt AB är ett bolag som erbjuder produktion av säkra IT-system och tjänster inom systematiskt säkerhetsarbete och IT-säkerhet. Med flera stora aktörer bland sina kunder har Basalt de redskap och den erfarenhet som krävs för att möta såväl omvärldens hot som kundernas behov.

Katarina Kjellman är seniorkonsult på Basalt.

– Vi förstår att kunskapen om verksamheten i ett företag och/eller myndighet finns hos kunden, säger hon. Det vi är bra på är att vägleda kunderna i att identifiera säkerhetsnivån och se vilka åtgärder som behövs för att uppnå den. Åtgärderna kan vara inom riskhantering, kontinuitetshantering, krishantering, informationssäkerhet och/eller IT-säkerhet.

Basalt har kompetensen att erbjuda helhetslösningar för både privata och offentliga aktörer.

– Det handlar om att integrera riskhan-tering i vardagen. I vår komplexa och föränderliga värld behövs ett särskilt tänk där man måste börja med att förstå att risk- och kontinuitetshantering är en process och en del av organisationens kvalitetsförbättringsarbete, inte en funktion. Det handlar om att det ska vara en del av vardagen och inte ett parallellt universum, säger Katarina Kjellman.

BEANS är Basalts egenutvecklade flexibla och säkra IT-plattform. Arkitekturen kan lätt anpassas efter verksamhetens specifika krav.

– Vi har många kunder med höga krav som behöver absolut säkra IT-system, säger Basalts vd Nicklas Haglund. Vår arkitektur BEANS erbjuder allt detta, bland annat säkerställande av informationens äkthet, spårbarhet för att fastställa vem som gjort vad och förmåga att förhindra obehörig åtkomst till information och upptäcka pågående intrång.

Nicklas Haglund jämför bra och dåliga IT-system med hinkar.

– Skillnaden mellan ett dåligt IT-system och till exempel BEANS är att vår hink inte läcker. Vi bygger en tät och säker hink där allt som stoppas ner i den fungerar med varandra och är fullt kompatibelt. Med BEANS blir det inget läckage.

Basalt erbjuder privata och offentliga aktörer helhetslösningar med extra säkra IT-system. En viktig del är att identifiera den skyddsnivå verksamheter och tekniska system behöver. Den egna IT-plattformen BEANS erbjuder marknadens bästa skydd.

nicklas_haglund-7230b-108x142

Skribent

Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.