Linn har klarat sin MCP-certifiering

dsf5622-redigera-1024x683

Basalt gratulerar vår Linn Leneklint som certifierat sig som MCP från Microsoft!

Microsoft Certified Professional (MCP): Office 365. Kunskaperna är viktiga för att kunna genomföra hela förfarandet från att skapa en tenant, konfigurera domäner, hantera roller och användare till att implementera  Azure AD Connect, ADFS samt övervaka och felsöka Office 365-användning.

Så här skriver Microsoft själva om vad certifieringen innebär:

Microsoft Certified Professional (MCP) certification validates IT professional and developer technical expertise through rigorous, industry-proven, and industry-recognized exams. MCP exams cover a wide range of Microsoft products, technologies, and solutions.