Så här kommer du igång med din totalförsvarsplanering

samarbete

Under det senaste året har Basalt stöttat kunder inom såväl offentlig som privat sektor med sin totalförsvarsplanering. Många har insett att det nu har gått mer är en femtedel av tiden för att uppfylla försvarsbeslutet från 2020, samt att det är betydligt bättre att sätta igång än att vänta tills alla direktiv i detalj är klara.

För Basalt har det varit stimulerande att kombinera våra kunders kunskap om sin egen verksamhet med vår erfarenhet om totalförsvar, höjd beredskap och krig. Under vårt arbete har vi fått många konkreta exempel på vad som behövs för att nå framgång och konstaterar att i den situation som vi nu alla befinner oss i räcker det inte att göra saker rätt – det är än viktigare att faktiskt göra rätt saker.

Här är tre viktiga lärdomar vi har dragit:

  1. Gör en förstudie
   Genom en förstudie får du möjlighet att sortera begreppen och skapa underlag för beslut om ditt fortsatta arbete. I förstudien ska ingå en analys av juridiska, ekonomiska och andra faktorer för att du ska se var din organisation befinner sig i relation till Sveriges totalförsvarsuppbyggnad. Under förstudien bör också ett förslag till fortsättning på arbetet tas fram.

 

  1. Skapa en plan
   Med en konkret plan för hur just din organisation ska lösa sina uppgifter under höjd beredskap och krig, skapar du stadga i verksamheten. Basalt har en beprövad metod för detta som resulterar i en konkret plan samt en process där vi tillför värde och ytterligare kunskap som inte går att få fram på annat sätt.

 

 1. Kartlägg nyckelbefattningar
  Dina medarbetare är din viktigaste resurs även under höjd beredskap och väpnat angrepp. En viktig åtgärd är därför att tidigt reda ut vilka nyckelbefattningar du har samt vilka av dina medarbetare som är krigsplacerade hos någon annan. Med denna kunskap säkerställer du att rätt medarbetare verkligen disponeras även vid extraordinära händelser. Utan denna kunskap kan inte din verksamhet bedrivas med samma kvalitet.

Vi har några av landets mest erfarna konsulter inom krisberedskap och totalförsvar. Nu utökar vi dessutom personalstyrkan ytterligare för att kunna stötta fler kunder i att skapa konkreta och påtagliga resultat för kvarvarande delar av försvarsbeslutsperioden.

Vill du veta hur vi kan låsa upp era utmaningar kring totalförsvar genom en beprövad planeringsprocess, är du varmt välkommen att kontakta oss.