Informationssäkerhet bara i oktober?

Genom ett EU-initiativ har oktober utsetts till informationssäkerhetsmånad för att öka medvetenheten om digitala risker. I Sverige leds initiativet av MSB, polisens Nationella Bedrägericenter (NBC)och företagssajten verksamt.se. Vi på Basalt har informationssäkerhet i fokus året runt.

04102018-network-3664108_960_720

För oss på Basalt handlar informationssäkerhet handlar om att ta ett helhetsgrepp om verksamheten. Vi kallar det verksamhetsskydd. Tolv månader om året hjälper vi våra kunder med säkerhetsarbetet, såväl administrativt som tekniskt. Vi tittar på hur informationen hanteras ifråga om sekretess, tillgänglighet och kvalitet.

Vår hjälp spänner över hela området från säkerhetsanalyser och införandet av ledningssystem för informationssäkerhet och IT-säkerhetslösningar till nyckelfärdiga lösningar för att öka säkerheten i våra kunders infrastruktur.

Via den här länken kommer du direkt till informationssäkerhetsmånadens kampanjsida där du kan läsa mer om vad som är viktigt för dig som företagare att tänka på.

Vill du veta mer om hur Basalt kan hjälpa dig i ditt informationssäkerhetsarbete? Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

ulha_web_basalt