Informations- och IT-säkerhetslösningar

it system

För att en organisation eller företag skall kunna fungera under höjd beredskap eller krig måste IT-systemen inom verksamheten vara anpassade för rätt säkerhetsnivå även under normala förhållanden.

Håller man en generellt högre nivå på sin säkerhet under normala förhållanden så kommer den höga nivån till stor del även skydda företaget under kris eller krig. Motståndskraften är ju förstås beroende på vilka skyddsåtgärder man har genomfört och hur väl man har underhållit dessa.

Det som gäller för ekonomi kan även appliceras inom tekniken. Om man under bättre tider investerar rätt och planerar för oförutsedda händelser så får man också en bättre motståndskraft i sämre tider.

Genom att utreda, se över och analysera sin IT- och informationssäkerhet kan man få en grund att stå på för att kunna genomföra förbättringar i sin strategi med målet att man skall bli mer motståndskraftig.

Om verksamheten hanterar för samhället viktig information kan exempelvis detta innebära att man ser till att hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på rätt sätt och att dessa uppgifter skyddas på ett tillförlitligt sätt. Det kan också innebära att man utbildar sina anställda så att de blir bekväma och vana vid att hantera information på rätt sätt beroende på vilken säkerhetsskyddsklass som informationen ligger i.

Hanterar man inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter så kan det ändå vara värt att investera i rätt skyddsåtgärder som är anpassade efter sin egen verksamhet.

Basalt erbjuder stöd med att genom ett proaktivt arbete och på ett strukturerat sätt, i samarbete med kunder, bygga upp en skyddsförmåga för deras IT-system under alla typer av situationer och skiftande förhållanden så kunder kan vara förberedda på att hålla en jämn kvalitet och leverans oberoende av händelser eller annan påverkan.

mans_lagehall_web

Skribent