Hur du och din organisation lyckas med genomförandet av en CMDB

Concept of decision making process, creative, logical thinking.

Den 8 september gästade Basalts IT-chef, Linn Ahde, Inuits TechTalk där de pratade om CMDB. Välkommen att läsa mer om Linns tankar kring de fyra frågeställningarna som diskuterades här nedan.

Varför bör du införa en CMDB?

En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, det gör man genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare.

För att veta varför man ska införa en CMDB bör man först förstå nyttan med CMDB. Nyttan med CMDB handlar om att se beroenden mellan processer, personer, applikationer och IT-assets. Den överblicken behövs för att kunna göra analyser på effekter för verksamheten vid t.ex. förändringar. När du har en fungerande CMDB är det enklare att fatta välgrundade affärsmässiga beslut för din verksamhet.

Det finns en rad fördelar med att införa en CMDB. Du får bland annat:

 • Bättre inblick i din miljö
 • Ökad spårbarhet
 • Bättre kontroll av dina verksamhetskritiska tjänster och relationer
 • Lättare att identifiera kostnadsbesparingar
 • Mer korrekt underlag till t.ex. planeringar, releaser

Hur kommer ni igång?

Rent generellt när det kommer till CMDB och att dra igång ett så stort projekt så är det svårt. Det kan kännas som att det är en ganska hög tröskel som man faktiskt måste ta sig över. De flesta CMDB-projekt är, eller i alla fall blir, ganska stora.

Just den känslan hade dels vi på Basalt, men även när jag pratar med andra företag som står i startgroparna med sitt CMDB projekt så upplever jag samma känsla även där. Jag tror det är viktigt att försöka planera projektet så gott det går, och sätta upp relevanta mål. Min rekommendation är att gå enligt de 5 steg som ITIL rekommenderar vid ett införande: planering, identifiering, kontroll, övervakning och verifiering. Planeringen är viktigast, för där ska ni definiera syfte, mål, riktlinjer etc. så där har ni chansen att verkligen befästa ert projekt i er organisation. Se till att ni redan där involverar rätt personer, tilldelar nödvändiga roller, och att ni sätter delmål som är inte är för omfattande och oöverstigliga.

För att komma igång mer praktiskt med arbetet kring CMDB och era tillgångar, börja då med de mest verksamhetskritiska tjänster och deras relationer. Skapa efter det en relationskarta för att se hur allting hänger ihop, och försök därefter att få alla relationer hundraprocentigt rätt. Bygg sedan vidare därifrån med fler tjänster och deras relationer. Arbeta steg för steg, bygg vidare i en takt där ni får allting rätt från början.

 

Vad behöver du tänka på?

Planerar man ett införande är mina främsta råd att:

 • Genomföra en grundlig planering
 • Sätt mål för vad ni vill åstadkomma
 • Lägg er på en lagom nivå. Går man ner på en för djup detaljnivå för tidigt är risken att arbetet känns för stort och man väljer att inte genomföra det.
 • Våga börja! Även om arbetet känns stort så gäller det att börja någonstans och arbeta sig framåt. Låt det istället ta den tid det behöver. Sätt inte för snäva tidsramar.
 • Arbeta i grupp, definiera era mest verksamhetskritiska tjänster och utgå från dem.
 • Ha kul längst vägen!

Hur får du med verksamheten?

Den är alltid klurig! Alla verksamheter är olika, så det finns tyvärr inget magiskt sätt som fungerar på alla. Man måste försöka känna av sin egen verksamhet och försöka se VAD det är man funderar på eller känner sig otrygg med.

Här kan man dessutom få en värdemätare på planeringen som jag nämnde tidigare. Har man definierat tillräckligt bra mål, syfte och riktlinjer borde dessa kunna hjälpa er att få med er verksamheten. Rent generellt, skulle jag säga att det är viktigt att få en förståelse för vad det är man ska göra, och vilken effekt man vill uppnå.

 

linn_300

Skribent

 • Som IT-chef på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365.