Har du en plan för hur ni ska agera under höjd beredskap?

checklista

Några månader in i på året är utmaningarna stora för dig som är ansvarig för din organisations krisberedskap och totalförsvarsförmåga.

Covid 19 håller på att klinga av även om den inte helt är över. Pandemin avslöjade samtidigt hur utomordentligt svagt rustat det svenska samhället är för att hantera fredskriser. Vid sidan om detta har den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa kastat ytterligare ljus på behoven att kraftfullt höja förmågan i totalförsvaret. Det vi hoppades att vi bara skulle kunna läsa om i historieböckerna har nu inträffat. Det är krig i Europa!

Utifrån denna förändrade hotbild ställer jag här nio frågor som du kan ta med dig in i din organisation för att stå bättre rustad inför inför framtiden.

Kan du svara ja på dessa frågor?

  • Har du och din organisation tagit fram en plan för hur ni ska agera under höjd beredskap och krig?
  • Vet ni vilken av er personal som är krigsplacerad vid Försvarsmakten och således försvinner så fort vederbörandes förband blir inkallat i samband med beredskapshöjning?
  • Har ni krigsplacerat den personal i er organisation som är nödvändig för att er samhällsviktiga verksamhet ska fungera även under höjd beredskap och krig?
  • Har ni prioriterat all er verksamhet så att ni vet vilka verksamheter som ska personalförstärkas vid extraordinära händelser och varifrån personalen ska tas?
  • Har ni förberett samverkan med alla tänkbara aktörer för att ni ska kunna få maximalt stöd om er organisation drabbas av omfattande påfrestningar?
  • Har ni planerat och förövat stödet så att det finns en reell möjlighet att det ska kunna fungera även under ett kärvt och ansträngt läge?
  • Har ni analyserat och vidtagit åtgärder för att er personal och er organisation till det yttersta kommer att ha motståndskraft att fortsätta att arbeta med er samhällsviktiga verksamhet och inte ge upp och främst tänka på sig själva?
  • Har ni bestämt vilka övningar ni kommer att genomföra för att verksamheten även under extraordinära förhållanden ska ha någon förutsättning att kunna fungera?
  • Är er ledningsorganisation utformad så att den kommer att fungera även om cheferna blir utslagna och kontakten med myndigheter och andra viktiga aktörer har gått förlorad?

Om du svarar nej på någon av frågorna föreslår jag att du kontaktar mig för att gå igenom hur din organisation kan förbättra sin förmåga att hantera såväl fredstida kriser som höjd beredskap och krig.

anders_brannstrom

Skribent