Hemarbete medför såväl möjligheter som utmaningar

Coronavirus. Quarantine. Online training, remote work, office at home in the kitchen. Remote work, training, education. The girl is studying, working remotely. Coronavirus pandemic in the world.

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den andra undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Dagens Samhälle*.

*= Om du inte är prenumerant av e-tidningen så kan du kostnadsfritt teckna dig för fem nummer av tidningen helt utan förpliktelser (text lånad av Dagens samhälle)

Intervjuerna genomfördes under perioden september ­­till oktober 2020, mellan våg ett och våg två av covid-19. Det är uppenbart att många aktörer helt eller delvis hade övergått till hemarbete. De tekniska förutsättningarna fanns för att börja arbeta hemifrån men förändringen har blivit en utmaning i flera avseenden.

En av de intervjuade uttrycker:  ”Tidigare fanns vi på tio ställen. Numera har vi 2 000 arbetsställen. I och med att vi arbetar mer hemifrån är läget förändrat. Vi exponeras mer via hemmanätet än via de nät vi har på kontoret som är mer skyddade. Medvetenheten är inte heller på topp över hela verksamheten.” 

Ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå och hur det kommer att bli när den är över. Basalts bedömning är att hemarbete i någon form kommer att bli modellen för många organisationer även i framtiden. Då behövs stabila strukturer och metoder för att kunna arbeta på ett rationellt och säkert sätt.

Ledarskapet behöver ta fasta på att cheferna inte träffar sina närmaste medarbetare fysiskt under långa perioder. Hur ska man lösa omvårdnaden om personalen, arbetsmiljö och utöva den kontroll som alltid behöver vara en del av ledarskapet?

Många av de säkerhetslösningar som nu finns i myndigheter och företag är uppbyggda efter att huvuddelen av personalen arbetar på samma plats. Hur ska säkerhetsstrukturerna, tekniken och rutinerna byggas upp efter de nya förutsättningarna?

Liksom många gånger tidigare i historien är vi mitt i ett vägskäl. Frågan är hur olika organisationer optimalt ska arbeta i framtiden när delar av personalen arbetar hemifrån. I nuläget har vi fortfarande i grunden kvar det gamla sättet att arbeta, men med stor del av personalen på annan plats. Varje organisation behöver tänka genom den nya situationen, ifrågasätta, överväga nya lösningar på gamla problem och våga hitta de optimala arbetsformerna för framtidens företag och myndigheter.

Företaget Basalt hjälper kunder att hitta nya arbetsformer där framför allt ledarskap, ledningsmetoder och säkerhet behöver prioriteras.

anders_brannstrom

Skribent