Basalt kan ge stöd att utveckla arbetet med samhällsviktiga verksamheter – planera nödvattenförsörjning

Basalt kan ge stöd att utveckla arbetet med samhällsviktiga verksamheter – planera nödvattenförsörjning

Basalt har konsulter med lång erfarenhet att på olika sätt stödja och utveckla flera för samhället viktiga aktörer, bl.a. dricksvattenproducenter. Nu har vi breddat vår kompetens ytterligare och inom nödvattenförsörjning! Den 24 oktober deltog Basalts Katarina Kjellman i Livsmedelsverkets utbildning nödvattenförsörjning.

Tillgången till dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera då de flesta verksamheter har ett dricksvattenbehov.  Och det finns verksamheter som blir svåra att hantera vid avbrott på dricksvattenleveransen. Det kan vara storkök, sjukhem, häkten, kriminalvård, LVU-boenden, flygplatser, livsmedelsproducenter, äldreboenden m.fl.

Under de senaste åren har Livsmedelsverket genomfört ett 30-tal stora nödvattenövningar runt om i Sverige. Övningar som samlat en stads aktörer med ett kritiskt vattenberoende, varav många samhällsviktiga. Utifrån dessa övningar konstaterar Livsmedelsverket att nödvattenplanering är svårt och planerna kan många gånger vara mycket omfattande och komplexa. När realistiska försök att köra ut vatten genomförts har Livsmedelsverket kunnat konstatera att det kan ta minst två till tre dagar att rulla ut de nödvattentankar som behövs! I ett sådant läge måste kommunen, med sitt geografiska områdesansvar, prioritera och besluta om vilka målgrupper som behöver de första tankarna dag ett. Är det friska vuxna, är det vård och omsorg eller är det kommunens stora livsmedelsproducent? Ytterligare erfarenheter är att många verksamhetsutövare i samhället inte är förberedda för en bristsituation eller avbrott i dricksvattenleveransen. Det finns ingen kontinuitetshantering och planering, speciellt när det gäller privata näringsidkare.

Basalts konsulter inom systematiskt säkerhetsarbete har tillsammans mångåriga erfarenheter från arbetet med dricksvattenförsörjning på kommunal till nationell nivå samt samhällsviktiga verksamheters behov och förutsättningar! Vi har bl.a. för en länsstyrelse utvecklat en prioriteringsmodell gällande samhällsviktig verksamhets behov av dricksvatten och vi har varit med och skrivit handböcker för dricksvattenproducenters arbete med krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalyser. Basalts konsulter inom systematiskt säkerhetsarbete har också gedigen kompetens inom integrerad riskhanterings-, och kontinuitetshanteringsprocess och detta sammantaget innebär att Basalt kan stödja er i arbetet att hantera avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Basalt vägleder till hållbara lösningar

Med er kunskap om de förutsättningar och/eller dricksvattenbehov som er verksamhet har idag kan vi tillsammans skapa hållbara lösningar. Basalts konsulter inom systematiskt säkerhetsarbete har lång praktisk erfarenhet av arbete med svensk dricksvattenberedskap och är med och driver det svenska standardiseringsarbetet inom risk och kontinuitetshantering. Tillsammans kan vi öka er förmåga att hantera avbrott i kritiska försörjningsresurser. Vill ni veta mer om Basalt och vad vi kan bistå med? Hör av er till Basalt idag!

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.