Frukostseminarium: Verksamhetsskydd från vardag till kris och krig

Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på krisberedskap och totalförsvar!

Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av kriser i fredstid ger den grundläggande förmåga som Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och totalförsvarsplanering är åter igen aktuellt. Det är en planering och förmåga som ska bygga på samhällets krisberedskap. Det ska göras med fokus på Sveriges säkerhet.

Men vad innebär detta för en enskild aktör, vem berörs, hur gör man och vart börjar man?

säkerhetskonsult

Basalts erbjudande inom krisberedskap och totalförsvar fokuserar mot tre områden:

  • Ledningsförmåga
  • Nätverk
  • Motståndskraft

Detta frukostseminarium belyser dessa tre områden och vi resonerar kring varför just dessa tre är särskilt viktiga för att lyckas nå målen för krisberedskap och för det svenska totalförsvaret.

säkerhetskonsult

Vi kommer bland annat att resonera kring:

  • Varför ledningsförmåga är skillnaden mellan framgång och motgång
  • Hur ledningsförmågan möjliggör resursoptimering
  • Vad innebär en optimal ledningsförmåga och vad består den av
  • Kan man integrera krisberedskap och totalförsvarsaspekter i ett befintligt ledningssystem?
  • Kan man med stöd av samverkan med andra aktörer optimera den egna förmågan att hantera svåra situationer och till och med krig?
  • Varför organisationens motståndskraft kan vara ett sätt att mäta nuvarande krisberedskaps och totalförsvarsförmåga
  • Praktiska åtgärder för olika aktörer att förbättra sin ledningsförmåga, sitt nätverk och motståndskraften

 

Detta och mer kommer vi att kunna belysa under seminariet. Säkra din plats redan idag!
17 september i Västerås, Aros congress center. Kl. 09.00-10.30.

Vi serverar frukost! Anmälan görs via e-post till ulrica.hallen@basalt.se

Varmt välkommen!

anders_brannstrom-108x142

Skribent

Anders Brännström
Strategisk rådgivare

070-689 30 06
anders.brannstrom@basalt.se

Anders är Basalts strategiska rådgivare med mångårig erfarenhet av ledarskap, krishantering och krisberedskap, såväl nationellt som internationellt.