Frukostseminarium
16 februari

Skärmavbild 2023-01-19 kl. 08.11.11

Omvärldsläget oroar många

Under 2022 har det allmänna säkerhetsläget kraftigt förvärrats. Bara under hösten har flera allvarliga dataintrång skett mot kommuner, myndigheter och privata företag. Och sett över året ökade antalet attacker med 55 procent runt om i värden. Men även om mycket är mörkt finns en rad ljuspunkter. Säkerhetsfrågorna har äntligen fått högre prioritet och allt fler företag och organisationer agerar nu genom att lyfta upp dessa frågor till ledning och styrelse. I synnerhet står frågor runt säkerhetsskydd i fokus.

Svenskt Säkerhetsindex 2023

Tillsammans med Kantar Sifo har vi intervjuat 200 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet. Under vårt frukostseminarium presenterar vi viktiga insikter om det aktuella säkerhetsläget och vad du kan göra för att skydda din verksamhet. Som tack för ditt deltagande får du med dig den tryckta rapporten Svenskt Säkerhetsindex 2023, som även fungerar som ett viktigt beslutsunderlag.

Agenda

08.00 – 08.30 – Frukostfralla, juice, smoothie, kaffe och te

08.30 – 08.45 – Presentation och reflektioner kring omvärldsläget med Johan Malmliden, koncern vd Omegapoint

08.45 – 10.00 – Insikter och resultatet av Svenskt Säkerhetsindex 2023 med Nicklas Haglund, vd Basalt

10.00 – 11.00 – Möjlighet till eftersnack

Plats

Clarion Hotel Sign, våning 2

Avbokning

Då platserna platserna är begränsade och kostnadsfria, debiterar vi utebliven närvaro med 500 kronor. Byte av deltagare kan ske när som helst utan kostnad.