[Webinar] - Analys av den unika studien Svenskt Säkerhetsindex

Basalt AB anordnar frukostseminarium med fokus på resultatet ifrån den unika studien Svenskt Säkerhetsindex!

Viktig information:
Måndag 13/4 kl. 14.30 går ett mejl ut ifrån oss på Basalt med en bekräftelse på din anmälan samt länk till det digitala eventet. Håll koll på detta mejl (leta även i skräpposten i din mejlbox) då det innehåller viktig information. Har du anmält dig och inte fått detta bekräftelsemejl så ring Ulrica Hållén på 070-240 76 67 så hjälper hon dig. 

Hot och risk syns i nya dimensioner. Det ställer nya krav på dig och mig – vi måste tillsammans säkerställa rätt kunskap och lösningar.

Vi på Basalt har ett starkt intresse av att följa samhällsdebatten. I vårt arbete upplever vi ofta behov av en mer samlad kunskap om hur beslutsfattare hos samhällsviktiga verksamheter ser på trygghet och säkerhet – nu och imorgon.

Vi har tagit hjälp av marknadskonsulterna på PMP, som under 30 års tid arbetat med research och analys av trender i marknaden, som genomfört studien med syfte att undersöka hur personer i ledande befattningar inom samhällsviktig verksamhet ser på trygghet, säkerhet och hot i samhället.

Vi har använt oss av MSB’s kategorisering över samhällsviktig verksamhet och gjort ett urval och fått en unik skärning av organisationer, myndigheter och företag. PMP har genomfört telefonintervjuer med 100 beslutsfattare med ett antal gedigna frågeställningar och gensvaret har varit fantastiskt stort. Svaren har varit uttömmande och med väldigt intressanta tankegångar. Vi har genom detta fått ett statistiskt säkerställt resultat vilket är mycket spännande och våra analyser av denna unika undersökning vill vi nu presentera för dig/er.

Säkra din plats redan idag!

[Frukostseminarium] - Analys av den unika studien Svenskt Säkerhetsindex 200922

Praktisk information

Dag: 14 april 2021
Tid: 09.00 – 10.30 inkl. frågor
Var: Presentationen sker digitalt via TEAMS.

Varmt välkommen!

Anmälan till seminariet

Skriv ordet (eller kopiera) HEJSAN i rutan ”Message”. Denna ruta är till för att minska spam.