Se vinsterna med att förbättra ert informationsskydd redan idag

Allt viktigare med informationshantering och informationsskydd

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den andra undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Under intervjuerna framgår det tydligt att den nya verkligheten med hemarbete har skapat nya sårbarheter och utmaningar för att bibehålla ett gott informationsskydd. 78 % anser att hotbilden mot sin informationsteknologi kommer att bli allvarligare under de kommande tre åren. En av beslutsfattarna uttrycker:

”Man exponeras mer via hemmanätet än via de nät vi har på kontoret som är mer skyddade. Medvetenheten är inte på topp över hela verksamheten. ​Sitter man på ett café eller på en flygplats och arbetar kan avlyssning av datatrafik ske.”

Utvecklingen till mer distansarbete har gått fort och trots att de digitala möjligheterna har utvecklats och förbättrats på vägen så finns det delar i verksamheten som inte har hängt med, vilket nämns av en av beslutsfattarna:

”Jag tänker främst på att Corona har inneburit att vi använder andra arbetssätt. Vi träffas digitalt istället för fysiskt och digitala medier innebär att vi blir mer sårbara. Det är lätt att av misstag prata om det man inte borde i fel kanaler.” 

De nya förutsättningarna som pågående pandemin har fört med sig har gett samhället en påtvingad utveckling i hur vi arbetar. Med utvecklingen behöver informationssäkerheten och säkerhetsmedvetenheten hänga med. I undersökningen svarar 86 % att de kommer att utöka utbildningen av deras medarbetare så att de blir mer medvetna om hur de ska hantera olika typer av hot framöver.

Detta är ett utmärkt tillfälle att vidga våra vyer och skapa ett mer robust samhälle, integrerat med ett systematiskt säkerhetsarbete. Säkerhetslösningar och säkerhetskultur som formas i och med detta grundar och förstärker inför framtiden.

Basalt AB erbjuder kunder stöd med just detta. Basalts systematiska säkerhetsarbete omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

alfred_hoff

Skribent