Experter på att bevara hemligheter

Idag skriver Dagens Industri om Basalt på entreprenörssidorna. Tidningen berättar om vår väg från ett renodlat konsultbolag till en komplett leverantör.

Underrubriken för artikeln lyder: IT-företaget Basalt säkrar samhällsviktiga informationssystem

Journalisten Katarina Butovitsch skriver om hur den stora order vi fick ta emot från FMV 2013 gjorde det nödvändigt för oss att stöpa om hela företaget.

Basalts VD Nicklas Haglund kommenterar saken så här i artikeln:
– Det är unikt att ett så litet företag som vårt får ett sådant jätteåtagande.

Därefter redogör Nicklas Haglund om det intensiva förändringsarbetet vi genomgått och vår snabba tillväxt från 25 anställda 2013 till 67 personer idag. Han talar vidare om de krav och processer som formar vår arbetsvardag.

Men artikeln belyser också hur det rådande samhällsläget kan vara en fördel för oss och att det finns ett ökat behov av vad vi tillverkar. Eller som VD Nicklas Haglund säger:

– Den geopolitiska situationen i närområdet har skapat ett nytt läge. Behovet av robusta ledningssystem och informationssäkerhet finns.

Artikeln avslutas med ett stycke om det ökade intresset för vår specialitet – informationssäkerhet – och de förfrågningar vi fått från EU och andra europeiska länder gällande just informationssäkerhet och ledningssystem för samhällsviktig verksamhet.

Nicklas Haglund konstaterar att ett ökat intresse och ytterligare en vunnen upphandling kan innebära vissa problem:
– Vi är bara en knapptryckning från att bygga en ny byggnad. Det är ett stort ekonomiskt beslut, men ett angenämt sådant.