Du är en del i totalförsvaret – såhär kan du bidra till att stärka det

margaritas-inlägg-totalförsvar-3

MSB:s årliga informationskampanj ’krisberedskapsveckan’ är i full gång med temat mat där livsmedel och livsmedelsförsörjning är i fokus vid kris, höjd beredskap och krig. Livsmedelsförsörjning är ett viktigt tema som berör hela samhället, från individnivå till samhällsnivå.

Min förhoppning och förväntan är även att krisberedskapsveckan ska öka medvetenheten om totalförsvar och dess betydelse hos allmänheten. En av de viktigaste uppgifterna kan vara att få samtliga svenska medborgare att förstå sin roll i totalförsvaret. Det råder idag en stor okunskap om begreppet totalförsvar och dess innebörd.

Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är inte en myndighet eller organisation, det är ett koncept och en verksamhet. Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap beskriver totalförsvaret som ”all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig”. Totalförsvaret innefattar alltså hela samhällets samlade förmåga att stå emot en kris eller krig och består av militärt försvar och civilt försvar.

Det militära försvaret har i huvuduppgift att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Det militära försvaret ska kunna förlita sig på att få stöd från det civila försvaret för att lösa sin uppgift. För de flesta är just det militära försvaret mer tydlig än det civila försvarets uppgift. Kanske är det just därför den enskilde individen, som faktiskt ingår i det civila försvaret ofta utan att veta om det, har svårt att se sin egen roll och bidrag i totalförsvaret.

Det civila försvaret består bland annat av myndigheter, regioner, kommuner, privata företag och frivilligorganisationer. Verksamheterna/funktionerna i det civila försvaret är vid kris, höjd beredskap och krig ansvariga för sin egen verksamhet och även samordningen sinsemellan. De har i uppgift att stödja det militära försvaret genom att bidra till att samhället fortsätter fungera även under höjd beredskap och ytterst krig. Det är alltså det militära och civila försvarets ömsesidiga stöd och samverkan som skapar Sveriges totalförsvar, och alla människorna i den.

Förväntningar på dig som medborgare

Även du förväntas att vid höjd beredskap och krig fortsätta att bidra till samhället precis som du gör i fredstid. Det spelar ingen roll om man är studerande, förskolelärare, jurist, sjuksköterska, läkare, jobbar inom en statlig myndighet eller besitter bland de högsta militära graderna – alla behöver förstå sin roll inom totalförsvaret.

Du kan också hjälpa till att stärka totalförsvaret genom att exempelvis:

  • Bidra till din egen livsmedelsförsörjning och förbereda dig genom att exempelvis odla egna grönsaker – här finns det mycket inspiration att hämta från krisberedskapsveckan.
  • Informera dig själv om civilt försvar.
  • Skaffa dig kunskap inom cybersäkerhet.
  • Engagera dig i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna.
  • Ansöka om att gå med i Hemvärnet.
  • Vara mer vaksam på nätet och uppmärksamma ”fake news”.
  • Tänk också på den mentala beredskapen. Hur vi reagerar i kriser börjar i huvudet. Är du mentalt förberedd på vad en kris kan innebära för just dig kommer du med största sannolikhet känna dig tryggare att veta vad som är nästa steg.

Alla sådana aktiviteter bidrar till samhällets motståndskraft och ett starkare totalförsvar. Ju fler som är förberedda, medvetna och engagerade, desto starkare blir totalförsvaret. När hela maskineriet ska dras i gång så krävs det att alla vet vad de kan göra. Krisberedskapsveckan är det ett perfekt tillfälle att börja prata om vad totalförsvar är. Det jag skriver är ju egentligen ingenting nytt, men det tål att uppmärksammas så diskussionerna fortsätter, även när krisberedskapsveckan är över.

Företag och myndigheter bör arbeta aktivt med kompetensutveckling genom diskussioner och utbildningar på arbetsplatser för att öka medvetenheten om totalförsvaret. Studerande på skolor bör få möjligheten att lära sig mer om vad det är genom seminarier, föreläsningar och debatter. Alla kan ta upp ämnet med vänner och familj vid middagen. Alla Sveriges invånare berörs av totalförsvaret och det är vi tillsammans som bygger den.

För mer information kan du vända dig till länsstyrelsen, kommunen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller besöka webbplatsen www.krisinformation.se, där du även kan ställa direkta frågor.

Basalt har hjälpt flera verksamheter med krisberedskap och totalförsvar. Om du vill höra mer om hur vi kan hjälpa dig, får du mer än gärna kontakta mig.

bild margarita

Författare