Utan IT - ingen ledning. Det svenska totalförsvaret måste ha relevanta IT-system!

niha_pressbild-952x606 (2)

Hur ska det gå till?

Ett totalförsvar ska byggas upp i Sverige för att i första hand öka tröskeleffekten mot väpnat angrepp. Om Sverige trots detta angrips ska angreppet avvärjas med eller utan stöd från andra.

Begreppet totalförsvar kan förenklat sägas bestå av två delar:

  • det handlar om att förbereda oss för krig och
  • de civila och de militära delarna av samhället (civilt och militärt försvar) ska samordnas.

Nicklas Haglund, VD och Anders Brännström, strategisk rådgivare kommer med några funderingar och synpunkter gällande IT-system till totalförsvaret. Läs hela artikeln hos tidningen Aktuell Säkerhet.

ulha_web_basalt

Skribent