Det som inte har hänt
kan mycket väl hända

Stockholm

Coronapandemin har tydligt visat att hela samhället behöver förbättra sin krisberedskap. Inte bara för att hantera ytterligare pandemier, utan även andra tänkbara kriser. Riksdagen har fattat ett tydligt beslut om ett fortsatt uppbyggande av totalförsvaret. Och totalförsvarets uppbyggnad berör alla aktörer i samhället.

Krisberedskap och totalförsvar är områden där Basalt aktivt stöder kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Våra seniora konsulter har djup kunskap och erfarenhet från många olika delar av samhället. Även om många myndigheter behandlar krisberedskap och totalförsvar som två storheter ser vi det som ett sammanhang, där olika former av förberedelser behöver förstärka varandra.

Vi kan stötta er med

  • Grundläggande planering för hur din organisation ska agera såväl under fredstida kriser som under höjd beredskap
  • Att säkerställa er ledningsförmåga under alla tänkbara situationer
  • Förbättra ert samarbete med övriga aktörer i samhället för att få optimal effekt även i extraordinära situationer
  • Aktivt arbeta så att din egen organisation och dina medarbetare har motståndskraft att verka, även vid mycket allvarliga påfrestningar
  • Successiva förbättringar för att stärka er förmåga över tid

Välkommen att höra av dig om du och din organisation behöver stöd i er planering. Redan i ett inledande möte ger vi dig konkreta ge exempel på hur vi kan stötta er för att ni ska vara förberedda för framtidens utmaningar.

anders_brannstrom

Skribent