Coronapandemin slår hårt på vårt samhälle

Coronapandemin slår hårt på vårt samhälle

Coronapandemin påverkar samhället och oss alla på ett högst påtagligt sätt. Det är inte bara sjukdomen med dess lidande som påverkar oss utan också de ekonomiska påfrestningarna och den oro som skapas hos människor och i organisationer.

Om vi lyfter blicken upplever vi nu början av något som kommer att innebära de största påfrestningarna på det svenska samhället sedan andra världskriget. Situationen kommer i flera avseenden att påverka oss under många år, även om effekterna av själva sjukdomen bedöms reduceras under det kommande året.

Nu är vi i början av den första fasen. Hela samhället är hårt engagerat i att hantera situationen och konsekvenserna. Under sommaren kan vi förvänta oss att situationen lugnar ned sig något, men andra påfrestningar som översvämningar, bränder eller stormar kan inträffa oberoende av coronapandemin. Dessutom kan brottslighet och social oro som uppstår i pandemins spår behöva hanteras.

Coronapandemin slår hårt på vårt samhälle

Även om pandemins direkta effekter avklingar framåt hösten kan vi förvänta oss att det fortfarande påverkar oss i någon form. Krishantering för andra situationer än pandemin måste också fungera. Under hösten behöver dessutom beslutsfattare i samhället börja ta tag i framtida frågor om kapacitet och uthållighet i sjukvården och andra viktiga funktioner samt krisberedskap och även totalförsvar.

Coronapandemin slår hårt på vårt samhälle

Vi på Basalt ser det som vår uppgift att stödja aktörer i samhället med verksamhetsskydd i olika former. Vi arbetar nu med befintliga kunder för att uppfylla deras krav på verksamhetsskydd. Utöver detta har vi kapacitet i form av ett antal konsulter med mångårig erfarenhet från näringsliv, kommuner, regioner och myndigheter. Dessa konsulter kan bli tillgängliga för aktörer som har behov av kvalificerat stöd under våren och sommaren.

Därför kommer vi under de närmaste dagarna, bland annat på vår hemsida basalt.se, att presentera olika former av stöd som Basalt kan erbjuda samhällsviktiga aktörer.

 

anders_brannstrom

Skribent