CMDB - Up to date

CMDB - Up to date

Införandet av CMDB är en stor händelse, som oftast genomförs i projektform – men hur håller man den bäst uppdaterad när den väl är i drift? Vem ansvarar för vad?

Eftersom införandet i många fall är en väldigt stor uppgift, som tar tid och energi, är det nog många som pustar ut och går vidare när projektet väl är avslutat. Men vad händer när nyhetens behag har lagt sig, och CMDB ”bara” är en del av den normala vardagen? Vem kommer ihåg att den ska uppdateras? Och vem går faktiskt in och gör själva uppdateringen?

Självklart finns det CMDB som till mångt och mycket håller sig självt uppdaterade. Men i nästan alla situationer behöver den lite manuell stöttning. Inte minst om man väljer att inte automatisera den utan manuellt uppdatera den för att känna mer kontroll.

Men att manuellt uppdatera den behöver inte bli en så stor grej, eller ta mycket tid, men man måste få in det som en självklar del i vardagen. Redan från början gäller det att uppdatera de befintliga processerna så CMDB blir en del av dem. För att det ska kunna bli en del gäller det dessutom att ha utbildat alla som förväntas hantera den. Anpassa utbildningen så den stämmer överens med de uppgifter som varje person ska hantera i CMDB. Säkerställ dessutom att ni alla arbetar med den på samma sätt, så ni inte ger er själva mer jobb. Sist men inte minst, sprid budskapet i organisationen och väck ett intresse.

Behöver ni stöd i ert CMDB-arbete så hör gärna av er till oss på Basalt.

linn_300

Skribent

  • Som IT-chef på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365.