CMDB hjälpte oss – kan det hjälpa er organisation?

För ett antal år sedan införde vi en CMDB här på Basalt, och i samma veva genomfördes en studie i detta ämne. Vilka effekter skulle vi som drifttekniker egentligen kunna se efter införandet? Studien arbetade kring två frågeställningar:

  • Hur väl stämmer rekommendationerna kring införande av CMDB från litteraturen överens med verkligheten vid ett IT-företag?
  • Uppnår CMDB driftteknikernas förväntningar på effekter?

I en serie blogginlägg kommer jag gå igenom vad en CMDB är, vilken nytta den kan ge, vilka effekter som man kan uppleva samt hur vi genomförde införandet här hos oss på Basalt. Syftet är att sprida information och få fler att intressera sig för området.

CMDB hjälpte oss – kan det hjälpa er organisation?

Väldigt många har nog hört talas om ITIL. ITIL har under de senaste åren blivit en väldigt populär benämning vid arbete med IT. Många använder sig av begreppet, men hur många vet exakt vad det innebär? I den här serien kommer jag prata om CMDB. CMDB är en del av CM-processen. CM-processen ingår i aktiviteten Transition. Transition är en av delarna i ITIL. Hänger du med?

ITIL är en sammanställning av best-practices baserat på över tjugo års erfarenhet från brittiska myndigheter. Det finns många historier kring hur projektet började, och dessa historier skiljer sig åt. Men startskottet kom under Margaret Thatchers ledning, då det fanns en stor frustration över att IT-system sällan fungerade väl. Detta trots att de kostade mycket pengar. När man började arbeta med att sammanställa erfarenheter och sedan sprida dem, kunde verksamheter organiseras mer likt varandra. På så vid kunde effektivisering ta plats.

Ett definierat processynsätt

Ser man till en annan teori, anser dem att ITIL är den mest utbredda referensramen när det gäller ledning för IT-drift. De beskriver vidare ITIL som ett enhetligt språk för just IT-drift och ledning. De menar på att ITIL är baserat på ett processynsätt där ett antal processer är definierade, ansvariga blir utnämnda och kvalitetsmålen för processernas resultat specificeras. De roller som finns inom de olika processerna hanteras av IT-personal. Ansvarig för processer ansvarar för design, dokumentation, utbildning, men även för att processen fortsätter förbättras. En central fördel som arbetet med ITIL har bidragit med, är att kommunikation mellan avdelning och personer förbättras. ITIL har ett flertal komponenter som används aktivt.

ITIL gör det möjligt att mäta processens prestation. Det går t.ex. att mäta antalet incidenter som är på grund av kapacitetsbrist. Att mäta processens prestation är sammanhängande med en del andra processer, vilket ger en överblick över kapaciteten av IT-processer eller komponenter av ett IT-system.

Det finns ett antal stödprocesser till ITIL, där Configuration Management, CM, är en av dem. Processens syfte är att tillhandahålla information om alla de CI (Configuration Item) som finns i IT-miljön. Detta ska i sin tur hjälpa andra processer som finns, till exempel incident- eller change management. Processen anses som effektiv om CM bidrar till ett bättre underlag kring beslut, säkrare och snabbare införande av changes och även en mer effektivare lösning av incidents och problems. CM ska kunna svara på frågor kring hur relationer och beroenden ser ut eller vilka garantier för finns för en specifik server.

190115_linn_leneklint_basalt_fotograf_ulrica_hallen-6142-1024x683 (1)

Jag som skriver blogginläggen heter Linn Leneklint, arbetar som IT-ansvarig här på Basalt och deltog som talare under Manage Engine Användarkonferens 2019, där jag pratade just om detta ämne. Jag tycker detta är ett relativt okänt område som är väldigt intressant och som kan bidra med många positiva effekter till en IT-organisation.

Vill ni prata vidare inom detta område redan nu, så hittar ni mig på LinkedIn eller kan maila mig på linn.leneklint@basalt.se

linn_leneklint-108x142

Skribent

Linn Leneklint
IT-ansvarig

0735 – 64 75 95
linn.leneklint@basalt.se

Som IT-ansvarig på Basalt ansvarar Linn för att skapa de rätta förutsättningarna för en god IT-miljö. Hon är operativt involverad och driver IT-utvecklingen framåt samt är personalansvarig för medarbetarna vid IT-avdelningen. Linn är MCP inom Office 365 och tar externa konsultuppdrag vid behov.