Basalts totalförsvarsplanering är fastställd

basalt_soff-952x606

Den 12 februari fastställde Basalts VD Nicklas Haglund Basalts plan för hur företaget ska agera vid höjd beredskap och krig. Planeringen har genomförts under året 2020 genom en arbetsgrupp under ledning av företagets strategiske rådgivare Anders Brännström.

Företagets ledning insåg tidigt i vilken riktning försvarsbeslutet för perioden 2021–2025 skulle peka. Beslutet att genomföra en planering för hur Basalt ska agera i händelse av en stor katastrof eller kraftigt ökad hotbild hade fattats även utan försvarsbeslut, så under 2020 inleddes planeringen för att vara väl förberedda och förhoppningsvis visa vägen för andra.

Basalt är ett företag i säkerhetsbranschen och vi ser det som viktigt att tidigt ta initiativ i viktiga frågor och inte vänta på direktiv, säger Nicklas Haglund.

Genom företagets totalförsvarsplanering finns nu dels en plan för hur företaget och de enskilda medarbetarna ska agera vid höjd beredskap och krig. Dessutom finns en åtgärdslista hur företaget under de närmaste åren skall arbeta för att förbättra förmågan vad gäller totalförsvar.

Förutom att de två dokumenten har tagits fram har vi lärt oss mycket under det pågående planeringsarbetet. Nu vet vi mer om våra styrkor och svagheter, vilka vi bör samverka ytterligare med och vi har fått underlag för beslut och fortsatt arbete inom totalförsvarsområdet, säger Anders Brännström.

Planeringen har medfört att företaget Basalt nu är bättre rustat för att spela sin viktiga roll inom totalförsvaret och att säkerställa leveranser till våra kunder även under höjd beredskap och krig.

Vi känner att vi har tagit ett stort steg framåt i ett arbete som är viktigt för oss som företag och för hela samhället. Riksdagsbeslutet i december innebär att alla aktörer behöver ta sitt ansvar för att förbättra situationen, säger Nicklas Haglund.

Nu kommer arbetet vid Basalt att fokusera på att implementera planen i företaget och bland medarbetarna. Det sker genom utbildning, samverkan med aktörer som planeringen har påvisat vara extra viktiga, övningar och mycket annat.

Vi är naturligtvis beredda att dela med oss till andra företag eller offentliga aktörer om våra erfarenheter. Själva planen och åtgärderna omges av sekretess men metodik och tips för att sätta igång sina egna totalförsvarsförberedelser delar vi gärna med oss av, säger Nicklas Haglund.

För frågor eller synpunkter kontakta Anders Brännström, anders.brannstrom@basalt.se eller 0706893006.

anders_brannstrom

Skribent