Basalt utsett till Gasell-företag

Dagens Industri utser varje år Sveriges snabbast växande företag till Gaseller. Genom att växa kontinuerlig under de tre senaste åren har Basalt kvalat in som Gasell-företag.

Det Enköpingsbaserade IT-företaget Basalt tar i år plats bland de 0,5 % av Sveriges företag som utses till Gasell-företag. Utmärkelsen ges till de företag som växt snabbast under de tre senaste åren.

– Vi är mycket glada och stolta över att bli Gasell-företag, säger Nicklas Haglund, vd för Basalt. Utmärkelsen är ett resultat av ett fantastiskt arbete av våra anställda och ett stort förtroende från våra kunder. Samtidigt är det ett tydligt bevis för att Basalt är på rätt väg.

För att utses till Gasell måste ett företag uppfylla vissa kriterier. Det är alltid ett företags fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Så här definierar Dagens Industri ett Gasell-företag. En Gasell har:

  • en omsättning som överstiger 10
  • minst tio anställda
  • minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
  • ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
  • ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
  • i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
  • sunda finanser.

För drygt ett år sedan blev Basalt av FMV tilldelat uppdraget att förvalta, producera och utveckla Försvarsmaktens ledningssystem. Som ett resultat av detta, beslöt Basalt att flytta sitt huvudkontor från Stockholm till Enköping. I maj 2014 invigde Basalt sitt nya 2000 kvm stora huvudkontor i Enköping i närvaro av representanter från Försvarsmakten, FMV, Enköpings Kommun och det lokala näringslivet

För mer information, kontakta Birgitta Bernvall Rönn, kommunikationschef på Basalt, på telefon 0703-77 24 97 eller epost birgitta.bernvall-ronn@basalt.se.

BASALT, ett IT-företag som utvecklar och levererar säkra system och tjänster till myndigheter och företag inom samhällskritisk verksamhet, grundades 2009. Företaget omsatte 32 MSEK 2013 och består idag av ett femtiotal integratörer, testare, projektledare, IT-säkerhetsexperter och systemutvecklare. Basalt har från sommaren 2014 sitt huvudkontor i Enköping. Läs mer på www.basalt.se.