Basalt om utvecklad kontinuitetshantering

Basalt om utvecklad kontinuitetshantering

Samhällets samlade förmåga att hantera och minska effekterna av avbrott i fredstid ger den grundläggande förmåga Sverige behöver för att hantera statsunderstödda handlingar och krig. Vi befinner oss i en osäker omvärld och det blir mer och mer tydligt att vi måste säkerställa samhällets lokala förmåga att leverera kritiska delar och nivåer inom såväl sitt verksamhetsansvar som geografiskt ansvar. Detta innebär att det inte räcker med den traditionella synen på kontinuitetshantering som handlar om återställning av en verksamhet efter en störning eller ett avbrott.

Morgondagens kontinuitetshantering handlar om att identifiera organisationens fulla potential och nu identifiera en accepterad nivå för fortsatt leveransförmåga efter avbrott i kritiska beroenden. Näringsliv och kommuners förmåga att idag upprätthålla kritiska nivåer för samhället viktiga leveranser och det geografiska områdesansvaret är därmed grunden för totalförsvarsförmågan och för Sveriges frihet, fred och säkerhet.

För att beskriva hur detta kan realiseras har Basalts konsulter Katarina Kjellman och Fredrik Pettersson skrivit ett whitepaper där vi vill förtydliga de möjligheter som redan finns hos olika aktörerna i samhället och genom att klargöra och förstärka den inneboende kapacitet som finns därmed bidra till att bygget av svenskt civilt försvar sker på ett för samhället effektivt sätt.

Ladda hem whitepaper nedan genom att ange ditt namn och epostadress.

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.