Inbjudan: Svenskt initiativ till ny handbok för riskhantering

bakdorr

SIS vill tillsammans med er undersöka om det finns behov av att utarbeta en svensk handbok för riskhantering som ett stöd att systematiskt arbeta med riskhantering.

Har ni idéer och tankar kring innehåll och utformning av en handbok för riskhantering är ni välkomna på SIS event i Stockholm den 21 september kl. 15 (Inbjudan och Anmälan)

Målet med att ta fram en svensk handbok kan vara att skapa bättre förutsättningar att förbättra styrning, förbättra kontroller, förbättra driftseffektiviteten och etablera en tillförlitlig grund för beslutsfattande och planering i en organisation utifrån ett riskbaserat synsätt.

Tanken är att vi genom handboken ska hjälpa organisationer att väcka relevanta frågeställningar och hitta svar, även på de frågor som ligger vilande, lätt groende i alla organisationer. Om rätt frågor inte ställs så kommer de att växa, ibland okontrollerat. Det okontrollerade skapar oftast osäkerheter och det leder ofta till att en organisation felbedömer, får beslutsångest och fattar beslut på felaktigt ställda frågor.

Internationellt standardiseringsarbete

Den internationella standarden ISO 31000:2009 Riskhantering – Principer och riktlinjer är i slutfasen av sin revidering. Den nya versionen kommer troligen att publiceras i början av 2018. Vid sidan om revideringen av ISO 31000 pågår också ett arbete med att uppdatera standarden IEC/ISO 31010 Risk management– Risk assessment techniques.

Den reviderade utgåvan av ISO 31000 kommer liksom den nuvarande att innehålla grundläggande principer och riktlinjer för alla som arbetar med riskhantering. Det som hänt sedan publicering för åtta år sedan är att det i alla stora ledningssystemsstandarder, t ex ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015, finns nya och tydligare krav på riskhantering. Utöver detta har risklandskapet förändrats och förändringstakten verkar öka.

Om ni inte har möjlighet att medverka vid vårt event, men ändå på något sätt vill medverka i arbetet med att ta fram en svensk handbok via SIS/TK 494 Samhällssäkerhet, så är ni välkomna att skicka meddelanden via Linkedin till mig eller via e-post till fredrik.pettersson@basalt.se och SIS projektledning.