Basalt i expertpanel om Säkerheten i fokus

Analyssverige.se bjöd in Basalts VD Nicklas Haglund till att delta i en expertpanel med Säkerheten i fokus, som publicerades som en bilaga i Dagens Industri.

niha_pressbild

Frågorna som ställdes var:

1. Berätta om ert företag!

Basalt AB har huvudkontor med systemfabrik i Enköping samt filialkontor i Stockholm. Företaget har 60 medarbetare som levererar säkra och robusta ledningssystem och konsulttjänster inom systematisk säkerhet och systemintegration. Våra kunder återfinns inom samhällsviktig verksamhet.

2. Hur arbetar ni med säkerhet?

Vårt tjänsteutbud är uppdelat i tre delområden under rubriken Verksamhetsskydd:

  • Systematiskt säkerhetsarbete
    Vårt KRIS-erbjudande omfattar kontinuitets- och riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd
  • Tekniska konsulttjänster
    IT-arkitekter, säkerhetsarkitekter, systemintegratörer och testspecialister
  • Nyckelfärdiga lösningar
    Vårt koncept BEANS för säkra IT-infrastrukturer

3. Vilken är den största utmaningen inom er bransch just nu?

Mängden IT-system med äldre arkitektur, som inte lever upp till dagens krav på säkerhet och långsiktig förvaltningsbarhet. Det gör vårt digitala samhälle osäkert, skört och dyrt. Att rekrytera rätt kompetens är också en utmaning som tar mycket tid och kraft.

4. Hur ser er framtidsvision ut?

Vi vill vara med och leverera ökat skydd till myndigheter och företag för ett säkrare, tryggare och mer robust samhälle. Med vår kombinerade erfarenhet av att bygga tekniska säkerhetslösningar och att leverera vårt KRIS-erbjudande bidrar vi till att skapa ett effektivt verksamhetsskydd till våra kunder.

ulrica_hallen_jpg-1

Skribent

Ulrica Hållén
Marknadskoordinator

0702 – 40 76 67
ulrica.hallen@basalt.se

Ulrica är Basalts kontorsansvarig och marknadskoordinator. Med en bakgrund som fotograf, webdesigner och content creator så är intresset för företagets digitala närvaro, varumärkesbyggande för både företaget, medarbetare och sociala medier stort.