Basalt hjälper Degerfors med nödvattenplanering

Nu påbörjar Basalt arbetet med att stötta Degerfors kommun att kontinuitetshantera sin dricksvattenförsörjning, s.k. nödvattenplanering. Kommunen har tagit ett helhetsgrepp kring sin framtida dricksvattenförsörjning, bl.a. byggs ett nytt vattenverk. Men det är även viktigt för Degerfors att nu säkerställa förmågan att nödvattenförsörja kommuninvånarna. Nödvattenplanering är en del av samhällets krisberedskap och målet är att minimera konsekvenserna vid en störning i kommunens dricksvattenförsörjning.

Tillgången till dricksvatten är en förutsättning för att samhället ska fungera då de flesta verksamheter har ett dricksvattenbehov.  Och det finns verksamheter som blir svåra att hantera vid avbrott på dricksvattenleveransen. Det kan vara storkök, sjukhem, häkten, kriminalvård, LVU-boenden, flygplatser, livsmedelsproducenter, äldreboenden, industrier m.fl.

Basalt hjälper Degerfors med nödvattenplanering

Under de senaste åren har Livsmedelsverket genomfört ett 30-tal stora nödvattenövningar runt om i Sverige. Övningar som samlat en stads aktörer med ett kritiskt vattenberoende, varav många samhällsviktiga. Utifrån dessa övningar konstaterar Livsmedelsverket att nödvattenplanering är svårt och planerna kan många gånger vara mycket omfattande och komplexa. När realistiska försök att köra ut vatten genomförts har Livsmedelsverket kunnat konstatera att det kan ta minst två till tre dagar att rulla ut de nödvattentankar som behövs! I ett sådant läge måste kommunen, med sitt geografiska områdesansvar, prioritera och besluta om vilka målgrupper som behöver de första tankarna dag ett. Är det friska vuxna, är det vård och omsorg eller är det kommunens stora livsmedelsproducent? Ytterligare erfarenheter är att många verksamhetsutövare i samhället inte är förberedda för en bristsituation eller avbrott i dricksvattenleveransen. Det finns ingen kontinuitetshantering och planering, speciellt när det gäller privata näringsidkare.

Vill ni veta mer om vad Basalt har gjort inom kontinuitethantering, nödvattenförsörjning, riskhantering m.m. tveka inte att höra av er. Vårt mål är alltid att möjliggöra för kunden att på ett så enkelt sätt som möjligt, ta över och fortsätta arbetet med att stärka sitt kontinuitetsarbete. Och vi ser till att alla de analyser och erfarenheter som kunden tidigare gjort, tas tillvara. Allt för att undvika “dubbelarbete” och öka effekterna av genomfört uppdrag.

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.