Basalt går samman med cybersäkerhetsbolaget Omegapoint för att möta den ökande hotbilden

Skvader Media - Photographer: Rickard Olausson

Nicklas Haglund, vd Basalt och Johan Malmliden, koncernchef Omegapoint

Cyberhoten mot svenska företag, myndigheter och kommuner blir allt fler. Dels på grund av ökade geopolitiska risker, dels för att hoten blir alltmer sofistikerade och tekniskt avancerade. För att möta hotbilden med större kraft går Basalt nu samman med det ledande cybersäkerhetsbolaget Omegapoint.

Takten på digitaliseringen har fortsatt att öka under de senaste åren. Enligt en rapport från Kearney är Sverige det land med näst högst digitalt genomslag i hela världen. Det innebär en hög digital förmåga, regelverk anpassade för digitala miljöer och hög mognadsgrad hos företag. Men i takt med att samhället blir alltmer uppkopplat ökar riskerna och antalet potentiella ingångar för cyberattacker. Ser man till det globala cybersäkerhetsindexet, som mäter hur länder prioriterar cybersäkerhet, ligger Sverige efter. Där ligger landet på plats 26. Och glappet mellan digitaliseringens framfart och vår cybersäkerhetsförmåga växer dagligen.

Samtidigt kräver det rådande geopolitiska läget, i kombination med nya avancerade hot, ett starkare och mer omfattande säkerhetsarbete. Sammangåendet med Omegapoint gör det möjligt att skala upp kapacitet och förmåga för att bättre kunna hjälpa våra kunder att skydda sig mot inre och yttre hot.

Vi arbetar för att skydda samhällets mest känsliga verksamheter. Tillsammans med Omegapoint kan vi nu leverera till våra kunder i en mycket större utsträckning än tidigare. Omegapoints interna företagsuniversitet Academy ger oss dessutom ett väletablerat forum att utbyta expertkompetens med Omegapoints personal. Det gör att vi i allt högre takt kommer att kunna rekrytera och utbilda fler cyber- och verksamhetsskyddsexperter, förtydligar vd Nicklas Haglund.

Regeringens beslut om en fortsatt stärkning av totalförsvaret och satsningen på ett Nationellt Cybersäkerhetscenter är talande för att hoten mot svenska verksamheter har ökat markant den senaste tiden. Den allt bredare hotbilden medför behov av att skärpa säkerhetsnivån på alla plan, det vill säga både digitalt och fysiskt, för att säkerställa skydd över hela hotskalan.

Svenskarnas höga förtroende för myndigheter och andra samhällsinstitutioner är en av våra viktigaste tillgångar, som vi ser som kritiskt att försvara. Då våra kunder ofta bedriver samhällsviktiga verksamheter och har de absolut högsta säkerhetskraven, är det viktigare än någonsin att deras känsliga information är skyddad. Inte bara för kunderna i sig, utan för förtroendet för våra samhällsinstitutioner i stort. Då krävs det att vi i allt större skala kan arbeta säkert, tryggt, och robust. Tillsammans med Omegapoint har vi möjlighet att göra just det, betonar Nicklas Haglund.

Om Omegapoint
Omegapoint grundades 2001 och är ett ledande konsultbolag med fokus på cybersäkerhet och cybersäker digitalisering. Bolaget är majoritetsägt av FSN Capital och omsätter 800 MSEK. Bolaget har ca 600 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Västerås, Enköping, Uppsala, Umeå och Köpenhamn.