Basalt deltog i Hansoft Super Summit IV

Basalt deltog 12/10 vid Hansoft Super Summit, ett event där Hansoft årligen samlar User Champions för Hansoft inom Ericsson för att utveckla kunskap och arbetsmetoder. Basalt hade bjudits inom som en av talarna inom området “Project Portfolio”, d.v.s. hur man samordnar sina projekt med hjälp av Hansoft på ett strukturerat sätt.

Många spännande nyheter och erfarenheter presenterades, den tydligaste kanske är att det program vi känner som Hansoft kommer att byta namn till Hansoft A3, för att göra det tydligt att Hansoft numera har två olika produkter: Hansoft A3 som körs på kundens egna servrar, och Hansoft Favro som är en molnprodukt. Favro presenterades som en molnprodukt där Hansoft tänker mycket på IT governance, och hanterar de reservationer som företag kan ha mot molnlösningar genom att ha ett genomgående säkerhetstänkande.

Resten av dagen användes för att presentera erfarenheter från projekthantering inom Ericsson, spelmarknaden och Hansoft själva.

Ericsson har byggt många integrationer mot Hansoft, vissa är även publicerade som Open Source på GitHub, t.ex. en OSLC adapter. Hansoft kopplas till kravhanteringsverktyg, och i vissa projekt används Hansoft arbetsflöden för att lagra alla information som behövs för beslut, och att bokföra dem, och därmed helt hantera informationen i Hansoft där den är tillgänglig för alla, utan behov av mötesprotokoll och liknande.

Spelföretagen visade på Hansofts förmåga att använda flera olika planeringsmodeller i samma projekt, såsom Gantt-schema, Scrum med sprintar och kanban, så att det passar de olika utvecklargruppernas arbetsmetoder och behov. Strukturen på backloggen är viktig för hur projektet kommer att utföras, eftersom utvecklare tenderar att identifiera sig med den uppgift man jobbar på.

Vi från Basalt presenterade våra arbetsmetoder under titeln “Visibilty in Planning and Execution”, där vi hanterar projekt i Hansoft för att skapa oss en bra överblick över resursbehov, tidsplanering och de olika stadier som projekten befinner sig i. Vi presenterade också de integrationer vi har skapat mot bland annat versionshanteringssystemet SVN, testplaneringsverktyget Testrail och våra verktyg för dokumentproduktion, där ständigt aktuell information från Hansoft automatiskt förs in i bland annat handböcker och release notes för de system vi levererar. Detta skapade en del frågor från publiken, då dessa verktyg även används av andra.

Hansoft själva jobbar med schemalagda releasedatum, där det som är klart kommer med, och andra saker får vänta till nästa schemalagda release.

Hansoft presenterade dessutom produktnyheter för A3 i form av beräknade kolumner, ett sätt att minska behovet av andra verktyg såsom Excel för projektledare som har behov av att prognosticera och beräkna olika värden. De har även börjat publicera kommande funktionalitet på nätet.

Vi tackar Hansoft och Ericsson för att vi fick möjligheten att delta i Hansoft Super Summit IV, en utvecklande och inspirerande dag!