Basalt deltog i AFCEA-seminariet

Hur arbetet går med att bygga det nya totalförsvaret fick Katarina Kjellman ta del av när höstens första AFCEA-seminarium arrangerades i samarbete med Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. AFCEA är en global organisation (ca 70 000 medlemmar) och med syfte att samla näringsliv, industri och myndigheter för att utveckla och dela kunskap inom säkerhetsområdet (security).

Nyligen presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att stärka totalförsvaret, t ex behövs konkreta åtgärder genomföras och operativ förmåga byggas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) berättade bl.a. om utmaningen att skapa förutsättningar för aktörsgemensam samverkan som möter aktuella krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap. Här menade man att verktyg/system för detta saknas idag!

Trafikverket berättade att myndigheten inom ramen för samverkansområde transporter nyligen fått i uppdrag att utifrån ett ”krisberedskap till krigsperspektiv”, se till att samordning och styrning ”kommer till”. Transportsektorn innehåller ju idag, till skillnad från när det begav sig med totalförsvar förra gången, en rad privata aktörer. Hur ser man till att det finns incitament för det privata att delta i uppbyggnaden av totalförsvaret? Trafikverket och MSB menade att vi inte ska bli förvånade om det inom andra samverkansområden blir likadana upplägg, t ex att PTS får ta ledartröjan inom elektronisk kommunikation!

170911_basalt_katarina_kjellman_seminarie_verksamhetsskydd_informationssakerhet-1958

När jag började arbeta i krisberedskapssystemet, detta var i början av 2000-talet, så stod vi myndighetsföreträdare i ruinerna av det gamla totalförsvaret. Funktionsansvariga myndigheter blev sektorsansvariga, livsmedelslager avvecklades, k-företagen togs bort och om nationen behövde hjälp ja, då skulle vi vända oss till EU. Att följa gårdagens diskussion var intressant och jag kan konstatera att vi ”har en bit kvar” innan ett civilt försvar kan stödja Försvarsmakten (vilket är regeringens prio) och vi är fortfarande förvånande när en hierarkisk uppbyggd organisation ska möta och prata med en eller flera organisationer där alla har lika mycket att säga till om (röster om en civil överbefälhavare kom inom några sekunder!). Så här har vi, Basalt AB, flera och spännande möjligheter! T ex skulle vi kunna vara en viktig brygga mellan det civila och militära! Och hos oss finns mycket kunskap om många av totalförsvarets viktiga delar. Vi har, vill jag påstå, den kunskap som behövs för att bistå i byggande av det nya totalförsvaret! Så, det är ”bara” att hugga tag i skrivbordet och inte ge upp när statens kvarnar nu ska mala. (Ett plus är att nu ”går det snabbt” även i myndighetsvärden!)

20170909_2060-fix-2-sv-1-108x142

Skribent

Katarina Kjellman
Seniorkonsult

0763 – 05 68 09
katarina.kjellman@basalt.se

Katarina är seniorkonsult inom risk- kris – och kontinuitetshantering. Katarina har en lång erfarenhet av arbete med att stärka och utveckla flera av samhällets viktigaste verksamheter; dricksvattenförsörjning, elförsörjning och central statsförvaltning.