Basalt certifierade enligt ISO27001 - Informationssäkerhet

ISO standards quality control assurance warranty business technology concept.

Vad innebär certifiering enligt ISO27001?

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard som bevisar att man bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete i organisationen och skyddar sina informationstillgångar. Basalt har tidigare innehaft en kvalitetscertifiering (ISO 9001), en miljöcertifiering (ISO14001) och vi har nu även blivit certifierade inom informationssäkerhet (ISO 27001). Detta är ett kvitto på att vi på Basalt inte bara hjälper våra kunder med säkerhetslösningar utan att vi även lever som vi lär och när vi nu har implementerat ISO 27001 ger det oss en ännu bättre förståelse för hur vi ska kunna hjälpa andra organisationer att göra samma resa.

Inom organisationer och företag är informationssäkerhet högt prioriterat och konsekvenser vid bristande informationssäkerhetsskydd är ett växande problem i samhället. Att hantera och skydda informationstillgångar är något av det viktigaste att göra och Basalt utför den uppgiften genom sitt integrerade kvalitet- och ledningssystem som också innefattar att vi ställer höga krav på våra leverantörer och deras produkter och tjänster.

”Informationssäkerhet är ett av våra viktigaste ben i vår verksamhet och då våra kunder ställer Sveriges högsta säkerhetskrav är det viktigt för oss att visa att vi tar ansvar för detta. Vi har under många år haft ett strukturerat och tydligt arbetssätt, men det är ett stort arbete att strukturera rutiner och processer och det kräver kunskap och engagemang. Vi påbörjade resan för att förbereda oss på denna certifiering för flera år sedan, så när vi tog det slutgiltiga steget att certifiera oss gick det fort och vi kunde visa på att vi var väl inarbetade enligt kraven som certifieringen ställer på oss. Vi är nu 1 av 20 svenska företag som har ISO 9001, 14001 och 27001 certifieringar, något vi är extremt stolta över!”

Basalts VD Nicklas Haglund 

 

Genom den viktiga certifieringen kan vi visa på att:

  • Våra kunder kan känna sig trygga med att vi arbetar strukturerat och systematiskt i vårt informationssäkerhetsarbete
  • Våra medarbetare besitter stor kunskap och motivation till ett tydligt sätt att arbeta med informationssäkerhet
  • Vi står starka i konkurrensen mot andra IT-företag i Sverige

Basalt erbjuder stöd att genom ett proaktivt arbete och på ett strukturerat sätt, i samarbete med er, bygga upp en skyddsförmåga för era informationstillgångar så att ni kan känna er trygga med att hålla en jämn kvalitet och leverans oberoende av händelser eller annan påverkan. Kontakta oss gärna så hjälper vi er!

 

ulha_web_basalt

Skribent