Basalt åter utsett till Gasell-företag

Även i år har Basalt kvalat in bland den halva procent av Sveriges företag som av Dagens Industri utses till Gaseller varje år. Den kontinuerliga tillväxten under de tre senaste åren ligger bakom utmärkelsen.

Det Enköpingsbaserade IT-företaget Basalt har återigen fått en plats bland Sveriges snabbast växande företag. Utmärkelsen Gasell-företag ges till de företag som de tre senaste åren visat en god och lönsamt tillväxt. Första gången Basalt utsågs till Gasell-företag var 2014.

– Vi är mycket glada och stolta över att återigen bli Gasell-företag, säger Nicklas Haglund, vd för Basalt. Utmärkelsen hade inte varit möjlig utan våra kunders förtroende och ett fantastiskt arbete av våra dedikerade medarbetare. För oss är det ännu ett bevis för att Basalt är på rätt väg. 

För att utses till Gasell måste ett företag uppfylla vissa kriterier. Det är alltid ett företags fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

Så här definierar Dagens Industri ett Gasell-företag. En Gasell har:

–        en omsättning som överstiger 10 Mkr
–        minst tio anställda
–        minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
–        ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
–        ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
–        i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
–        sunda finanser.

Sedan maj 2014 har Basalt sitt huvudkontor i Enköping. Företaget blev 2013 av FMV tilldelade uppdraget att förvalta, producera och utveckla Försvarsmaktens ledningssystem och har sedan dess vuxit kontinuerligt.

För mer information, kontakta Birgitta Bernvall Rönn, kommunikationschef på Basalt, på telefon 0703-77 24 97 eller epost birgitta.bernvall-ronn@basalt.se.

BASALT, ett IT-företag som utvecklar och levererar säkra system och tjänster till myndigheter och företag inom samhällsviktig verksamhet, grundades 2009. Företaget omsatte 83 MSEK 2014 och består idag av ett sextiotal integratörer, testare, projektledare, IT-säkerhetsexperter och systemutvecklare. Sedan sommaren 2014 ligger vårt huvudkontor i Enköping. Basalt är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.