Basalt är en attraktiv arbetsgivare som behåller högt motiverade och nöjda medarbetare, även i kris-tider!

Basalt är en attraktiv arbetsgivare som behåller högt motiverade och nöjda medarbetare, även i kris-tider!

För fjärde året i rad har Basalt AB genomfört en medarbetarundersökning genom Opigo Group. Samtliga medarbetare fick svara på frågor kring hur motiverade och nöjda de är med Basalt som arbetsgivare. Svaret är slående positivt! Basalt har ett MMI (motiverad medarbetar index) som tåls att jämföra med konkurrenterna!

Syftet är att mäta den psykosociala arbetsmiljön för att förstå Basalts styrkor och svagheter som arbetsgivare. Opigos benchmark för MMI är ett värde på 67 och Basalt har ett värde på 77!

Flexibla arbetstider, förtroende och starkt ledarskap är bakomliggande grundpelare som Basalt alltid strävar efter att vara en stark arbetsgivare i. Därför svarar 97% av medarbetarna att det är lätt för både kvinnor och män att förena föräldraskap och förvärvsarbete på arbetsplatsen. Likabehandling är verkligen en styrka Basalt har, där 94% av medarbetarna anser att kvinnor och män behandlas lika på arbetsplatsen. I en mansdominerad bransch är det ett mycket bra betyg.

Med medarbetare från 22 års ålder till 65 års ålder, arbetar Basalt aktivt med förmåner som ska tillmötesgå alla åldersgrupper. Flexibla arbetstider, städförmån, bra pensionsdeal, konferensresor och ett riktigt bra bankerbjudande är förmåner som är högt uppskattade, därav ett högt MMI även gällande Basalts förmåner.

Att 95% av medarbetarna har mycket god insyn i Basalts affärsidé och övergripande mål visar resultat på hur ledningen väljer att arbeta nära verksamheten med företagets affärsplan, och hur viktigt det är att den enskilde medarbetaren förstår sin del till hur Basalt ska nå sina mål.

Basalt är en attraktiv arbetsgivare som behåller högt motiverade och nöjda medarbetare, även i kris-tider!

Hela 88% av Basalts medarbetare anser att Basalt är en perfekt arbetsgivare! Det är bevis på att Basalts strävan efter att involvera medarbetaren i sin egna utveckling där utbildning, bra uppdrag och återkoppling är centralt.

Bra jobbat av samtliga på Basalt som bidrar till den härliga kultur och stämning som vi har.

Keep up the good work!

elsc

Skribent