Basalt 10 år – i startgroparna inför nästa dekad

Ett systematiskt säkerhetsarbete en del i återuppbyggnaden av det svenska totalförsvaret

Basalts första tio år varit fantastiska – långt mer fantastiska än vad vi någonsin kunde önska oss när vi startade resan 2009. Under de tio år som ligger närmast framför oss vill vi växla upp arbetet ytterligare och öka vår närvaro. Vi kommer att fortsätta som vi börjat, men med ett ännu tydligare fokus på säkerhet och totalförsvar.

Basalt 10 år – i startgroparna inför nästa dekad

Behovet av att öka Sveriges och vårt samhälles beredskap har aktualiserats de senaste åren. Därför är det med stor oro som vi ser hur låg kunskapsnivån och medvetenheten är på säkerhetsområdet inom många delar av samhället. Inte heller håller tekniken måttet ifråga om säkerhet. Stora delar av branschen kan inte ges godkänt när det handlar om hur IT-system konstrueras. Både den befintlig tekniken och den existerande kunskapen måste höjas några säkerhetsnivåer. Teknik och säkerhetsarbete måste gå hand i hand, i ett systematiskt säkerhetsarbete, för att säkerställa skydd och kontinuitet.

Samtidigt som behovet av beredskap idag höjts, har det under de senaste 20 åren skett en genomgripande digitalisering av vår statsförvaltning, våra företag och våra liv. Men tyvärr har viljan till förnyelse och modernitet inneburit ett alltför stort tillmötesgående gentemot ny teknik, medan analysen av konsekvenserna av ett införande har fått stå tillbaka.

Branschen behöver mogna ur ett tekniskt perspektiv. Standardisering, robotisering och automation kombinerat med ett fokus på IT-säkerhet, effektivitet och förvaltningsbarhet är vad vi behöver. Här har vi som leverantör ett ansvar att visa på vilken metodik, arkitektur och vilka lösningar som finns och kan skapas. Vi måste vara tydliga med vad vi kan leverera så att kravställningen läggs på rätt nivå.

niha_pressbild-1024x683 (1)

Men vår kommande resa är inte möjlig utan våra duktiga medarbetare. Ni – och våra kunders förtroende – är nyckeln till framgång i arbetet med att tillsammans bygga ett säkert och robust Sverige. Jag ser fram emot vårt systematiska säkerhetssamarbete de kommande 10 åren!

basalt_10_stor-768x217 (1)
nicklas_haglund-7230b-108x142

Skribent

Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.