Basalt 10 år – en gasell med samhällsengagemang

Växande vilja att stötta samhället i stort och leverera mer än bara tekniska lösningar

Under de tio år som vi varit verksamma, har mycket hänt. Vi lever i en ständigt föränderlig omvärld där nya tankar, produkter och direktiv ständigt påverkar vår verklighet. Det ställer stora krav på oss för att vi alltid ska vara angelägna och aktuella. Därför känns det extra roligt att vi två år i rad, 2014 och 2015, utsetts till Gasell-företag av Dagens Industri. Vi har också fått utmärkelsen Superföretag av Veckans Affärer. Det är resultatet av att vår kunskap och våra erfarenheter är efterfrågade.

181203_basalt_alstom-1024x683

Vår ambition är att leverera effektiva och återanvändbara lösningar och att bidra till att höja Sveriges förmåga avseende krisberedskap och totalförsvar. Vi axlar gärna ett stort ansvar för att, i nära samarbete med våra kunder, höja deras övergripande säkerhet.

Vi är beredda att ta kostnaden i arbetsinsats, bekymmersnivå och engagemang för att stötta vårt svenska samhälle. Verksamhetsskydd är den sektor vi verkar inom. Förutom att vi arbetar intensivt med att höja den låga nivån inom IT-säkerhet, är vi också specialiserade inom systematiskt säkerhetsarbete. Det KRIS-koncept vi erbjuder våra kunder omfattar kontinuitetshantering, riskhantering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd.

Under vägen har vi också paketerat vår kunskap i våra nyckelfärdiga lösningar som går under samlingsnamnet Basalt Enterprise Architecture, eller BEANS.  Det är vår egen standardiserade säkerhetsarkitektur, ett koncept där vi samlar våra erfarenheter från att bygga system med extrema säkerhetskrav.

Vi är väl rustade för att möta samhällets krav på ökad säkerhet de kommande tio åren – till att börja med. Men det tål att upprepas om och om igen – våra medarbetare och deras insatser är nyckeln till vår framgång – tillsammans med det förtroende våra kunder visar oss. Ett stort och varmt tack till er alla som varit, och är, med oss på vägen!

basalt_10_stor-768x217 (1)
nicklas_haglund-7230b-108x142

Skribent

Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.