Basalt 10 år – de första stegen

Djup teknisk kunskap, samhällsengagemang och en vilja att göra skillnad

niha_pressbild-1024x683

För 10 år sedan startade Basalt sin verksamhet. Under våra första verksamhetsår var vi ett renodlat teknikkonsultbolag verksamt inom bland annat försvarssektorn. Att vi redan från början arbetade med kunder med mycket höga krav på säkerhet, öppnade våra ögon för samhällets sårbarhet. Här föddes vårt samhällsengagemang.

Även om våra leveranser under 2009 och de närmaste åren därefter, mest handlade om avancerad IT-teknik fanns redan då tanken att teknik och systematiskt säkerhetsarbete i en organisation går hand i hand. I mångt och mycket var vi före vår tid – de idéer om systematisering av både teknik och organisation som vi hade då gäller fortfarande idag – 10 år senare. Under de här åren har dessutom vårt samhälle förändrats och hoten har blivit fler, både inom cybervärlden och i vår konkreta verklighet. Därmed har våra tankar fått ytterligare aktualitet.

Vår drivkraft inför framtiden

Vår drivkraft inför framtiden är att värna samhällets motståndskraft. Med vårt tekniska kunnande, våra erfarenheter från systematiskt säkerhetsarbete och våra nyckelfärdiga lösningar är vi väl förberedda för att vara med och bygga ett robustare samhälle.

Jag vill passa på att uppmärksamma och tacka alla de medarbetare och kunder som varit med oss under dessa inledande år. Ni har alla varit viktiga för att lägga grunden för det bolag som Basalt är idag. Många medarbetare har gått vidare mot nya utmaningar men en hel del är kvar med oss. Hos de flesta av våra kunder har vi kontinuerliga eller återkommande uppdrag. Tack till alla medarbetare för ert hårda arbete och till alla våra kunder för det förtroende ni visar oss.

basalt_10_stor-768x217
nicklas_haglund-7230b-108x142

Skribent

Nicklas är grundare, delägare och VD i Basalt AB. Nicklas har bakgrund som teknisk konsult och projektledare. Fokus för konsultarbetet har hela tiden kretsat runt systemintegration, IT-säkerhet, IT-arkitektur och projektledning i olika roller. Nicklas är numera fokuserad på ledarskap, företagsledning, försäljning och marknadsfrågor även om säkerhet och IT-arkitektur finns som ett intresse och är en del av den totala arbetsupplevelsen.