Åtgärder för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Åtgärder för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

Vi kommer under tre veckor publicera en artikelserie i syfte att underlätta för myndigheter, företag och andra. Detta för att få ordning på begrepp och lättare få förståelse för vad det innebär att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i de olika säkerhetsskyddsklasserna begränsat hemlig, konfidentiell, hemlig och kvalificerat hemlig. Det kan vara svårt att omsätta lagtexter och paragrafer till praktiska åtgärder och denna artikelserie syftar till att belysa sätt att tolka dessa lagtexter.

Serien är uppdelad i tre delar:

Del I: Styrande bestämmelser och åtgärdsmatris

Del II: Fördjupning i första delen av matrisen med tillhörande referenser till lagtexter

Del III: Fördjupning i den andra delen av matrisen med tillhörande referenser till lagtexter

 

Låt oss försöka bringa ordning i en djungel av begreppsförvirring och svårigheter i att tolka lagtexter kring säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Följ med på en resa mot en starkare säkerhet och ett starkare Totalförsvar.

mans_lagehall_web

Skribent

  • Måns är konsult på Basalt inom IT-säkerhetsskydd. Han har närmast varit verksam inom Försvarsmakten och har därigenom en gedigen erfarenhet av säkerhetsarbete, förvaltning och arkitektur i såväl internationell som nationell miljö. Han ser uppbyggandet av ett starkt totalförsvar som prioritet. Genom sin bakgrund vill han sprida kunskap om säkra IT-system samt bidra till en ökad medvetenhet kring säkerhetsfrågor.
  • Kontakta oss