Allt viktigare med informationshantering och informationsskydd

Allt viktigare med informationshantering och informationsskydd

I undersökningen Svenskt Säkerhetsindex (SSI) har Basalt AB låtit intervjua 100 beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet i Sverige. Resultatet av den första undersökningen inom SSI har bland annat kommenterats i Aktuell Säkerhet.

Att skydda information har alltid varit viktigt men kanske i än större utsträckning nu när fler jobbar hemifrån,  cyberhot och attacker ökat och med en hotbild som blivit mer aggressiv. Hela 76% anser att hotbilden mot deras IT-miljö har ökat och 79% anser att hotbilden kommer att öka under de närmaste tre åren.

Det är ju inte bara statisk information i samhällsviktiga IT-system som behöver skydd utan även inom signalsystemsidan för ex. tågtrafik eller elektrisk försörjning som behöver ett ökat skydd för att skapa ett mer robust samhälle.

För att komma åt detta problem gäller det att genom olika anpassade skyddsåtgärder på flera fronter och nivåer förhindra att antagonister kan ställa till skada. Detta kan exempelvis vara genom åtgärder som ett bättre signalskydd, intrångsskydd och detektering samt en säkrare IT- och informationsarkitektur. Även att höja assuranskraven för den utrustning som köps in och installeras är väldigt viktig. Med assuranskrav menas hur man påvisar att den utrustning man köper in, uppfyller de säkerhetskrav man ställt.

Alla som deltagit i undersökningen är rörande eniga i åsikten om att de under den närmaste tiden kommer att genomföra åtgärder för att säkra upp deras företag eller organisationer. Över 85% av de tillfrågade anser också att cyberhotet är det största hotet mot deras verksamhet de närmsta tre åren inom IT. Man ser också behovet av att öka säkerhetsmedvetandet hos sina medarbetare genom utbildning, information och en tydligare styrning. En mycket talande kommentar var att säkerhetsfunktionerna måste få komma in i finrummen.

Basalt AB kan säkerhetsskydd och finns till för att stödja er i eran resa till ett bättre, mer robust och säkrare Sverige.

mans_lagehall_web

Skribent